تخفیف سود بازرگانی خودرو وقطعات منفصله خودرو با مصرف سوخت کمتر از شش لیتر

بسمه تعالی
220115/92/190318/702/21073/73/493
12/11/1392
 
کلیه گمرکات اجرایی
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 127836/127294/702/21038/73/140 مورخ 8/6/88 موضوع تصویب نامه شماره 19122/ت/42281ک مورخ 1/2/88 (تصویر پیوست) مبنی بر تخفیف سود بازرگانی واردات خودرو و قطعات منفصله خودروها ساخت داخل با مصرف سوخت کمتر از شش لیتر در یکصد 100 کیلومتر مسافت دوچرخه برون شهری به شرح مندرج در مصوبه، به پیوست تصویر نامه شماره 6800/210/91 مورخ 5/12/91 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و تصویر نامه شماره 6754/10/100/92 مورخ 27/9/92 و ضمائم پیوست شامل 5 برگ و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ریاست جمهوری و نامه شماره 41900 مورخ 17/6/92 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص میزان مصرف خودروی هیوندای اکسنت Hundai Accent (A/T) مدل g4fc و سایر مشخصات به شرح جدول مندرج در نامه فوق الذکر به میزان 16واحددرصد ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن رعایت مفاد بخشنامه های مرتبط این مرکز و تصویب نامه فوق الذکر و رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی می باشد میزان سوخت مصرفی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله وارده توسط واحدهای تولیدی خودروساز با رعایت تبصره ذیل تصویب نامه مورد اشاره و پس از ابلاغ این مرکز به گمرکات اجرایی مربوطه قابل اعمال خواهد بود.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.