تشریفات کنسولی – بخش دانشجویی

ما در این قسمت مسائل مربوط به خروج دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور و خارجیانی که در ایران تحصیل می کنند را به تفکیک  منتشر می کنیم. شما با کلیک برا روی هر بخش می توانید به قسمت مربوطه رفته و اطلاعات آن بخش را به صورت کامل دریافت کنید.

 دانشجویان ایرانی :

تقسیم بندی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور

فرم تشکیل پرونده دانشجویی و فرم درخواست تخفیف بلیط هواپیما

صدور مهر خروج دانشجویان

تشکیل پرونده دانشجویی – دانشجویان بورسیه دیگر وزارتخانه‌ها و دانشجویان توافقنامه‌ای

تشکیل پرونده دانشجویی – دانشجویان بورسیه

تشکیل پرونده دانشجویی – دانشجویان آزاد

تایید و برابر اصل کردن اوراق و مدارک تحصیلی دانشجویان

 دانشجویان غیر ایرانی :طلاب غیر ایرانی متقاضی تحصیل در حوزه های علمیه
 
پذیرش و تحصیل دانشجویان خارجی در ایران / مدارک و مقررات
 انتقال دانشجویان ایرانی به دانشگاههای داخل کشورانتقال دانشجویان از دانشگاههای خارجی به داخلی (ایران) / مدارک و مقررات
 
انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشگاه آزاد اسلامی
 
انتقال دانشجویان به دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 
انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج به دانشگاههای تابعه وزارت علوم
 
 دانش آموزان ایرانی :انتقال دانش آموزان شاغل به تحصیل در خارج به مدارس داخل کشور
 
تایید اوراق و مدارک تحصیلی دانش آموزان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج
 معافیت تحصیلی :تسهیلات ویژه دانشجویان مشمول نظام وظیفه
 
 
خروج موقت مشمولان نظام وظیفه به خارج از کشور
 
معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور
 
معافیت تحصیلی دانش آموزان مشمول خدمت نظام وظیفه
 
مدارک و مقررات معافیت تحصیلی دانشجویی متقاضی تحصیل در خارج
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.