تمدید پاسپورت دانشجویی

daneshjooتجدید گذرنامه کلیه دانشجویان (و خانواده آنها) که دارای حکم بورس یا مجوز برخورداری از تسهیلات دانشجویی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند مطابق شرح زیر رایگان صادر و تحویل ایشان می گردد.

تذکر: دانشجوی عزیز ، از آنجایی که روند صدور گذرنامه نیازمند اطلاعات و مدارک کامل می باشد لذا ضرورت دارد تا در این زمینه دقت و همکاری لازم را مبذول داشته و با ارائه اطلاعات لازم (فرم شماره 2) و تکمیل دقیق پرسشنامه ها و ارائه مدارک کامل مأمور کنسولی را در تسریع و انجام به موقع امور یاری نمایید.

مدارک لازم:

 • حضور متقاضی و ارائه اصل شناسنامه جدید (عکسدار برای افراد 15 سال به بالا) و1 نسخه تصویر تمام صفحات
 • اصل گذرنامه قبلی و1 نسخه تصویر صفحات 1 تا 8 و صفحه حاوی آخرین مهرخروج از کشور
 • اصل و 1 نسخه تصویر کارت شناسایی ملی و یا تصویر پرسشنامه درخواست صدور کارت (برای افراد 15 سال به بالا)
 • اصل و 1 نسخه تصویر کارت یا برگ اقامت معتبر دانشجویی کشور محل اقامت
 • تکمیل و امضای1 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه (فرم شماره 3)
 •  دریافت پرسشنامه مخصوص صدور تجدید و تفکیک گذرنامه متقاضیان خارج از کشور ( فرم شماره 3)
 • 4 قطعه عکس4×6 جدید و یکنواخت (تمام رخ با زمینه روشن , بدون کلاه , عینک و شال گردن/ خانمها با حجاب کامل)
 • تکمیل پرسشنامه درج مشخصات همراهان درگذرنامه درصورت وجود همراه (نمونه شماره 4)
 • دریافت پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه ( فرم شماره 4)
 • تکمیل پرسشنامه مخصوص صدور مهر خروج دانشجویی در صورت مسافرت به کشور (نمونه شماره 5)
 • دریافت پرسشنامه مخصوص صدور مهر خروج دانشجویی ( فرم شماره 5 )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.