درج مهر خروج دانشجویی در پاسپورت

مهر خروج دانشجویی تنها برای دانشجویان بورسیه دولت جمهوری اسلامی ایران شاغل به تحصیل در خارج از کشور و همچنین دانشجویانی صادر می شود که با مجوز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فنآوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می توانند از تسهیلات دانشجویی برخوردار شوند.

اصل گذرنامه معتبر

اصل و یک نسخه تصویر اقامت معتبر دانشجویی

تکمیل پرسشنامه مخصوص صدور مهر خروج دانشجویی (فرم شماره 10)

“توضیحات مهم”

  • مدت توقف دارنده خروج دانشجویی در ایران سه ماه می باشد.

  • در صورتی که دارنده مهر خروج مکرر به هر دلیلی نتواند قبل از مدت سه ماه مورد اشاره از ایران خارج شود، می بایست جهت کسب خروج یکبار به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مراجعه نماید.

  • مأمور کنسولی پس از دریافت و بررسی مدارک مورد اشاره، بر اساس مقررات نسبت به درج مهر خروج دانشجویی در گذرنامه اقدام خواهد نمود.

  • چنانچه مشخصات همسر و فرزندان (زیر 18 سال) دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج باشد ، می بایست تعداد همراهان در مهر خروج مکرر صادره درج شده باشد.

  • مهر خروج صادره می بایست دارای امضاء مامور کنسولی و مهر نمایندگی محل صدور باشد.

  • مهر خروج صادره همانند دیگر مشخصات مندرج در گذرنامه نباید دارای خط خوردگی ، لاک گرفتگی یا هر اشکال دیگری باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.