شرایط قرنطینه ای واردات میوه پرتقال (رقم والنسیا) از کشور قبرس شمالی

شرایط قرنطینه ای واردات میوه پرتقال (رقم والنسیا) از کشور قبرس شمالی
از طریق مرز بازرگان یا سرو

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر وزارت کشاورزی کشور قبرس شمالی که در قسمت A.D. (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1.. Cryptoblabes gnidiella
2. Diaporthe citri
3. Prays citri

2- تائــــــــید عاری بودن منطقه تولید محصول فوق از مگس میوه (Ceratitis capitata) و درج این موضوع در گواهی بهداشت نباتی مربوطه.
توجه:
درج اسامی علمی آفات فوق در گواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
3- حمل محموله ازکشور قبرس به کشور ایران باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هرگونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشور ثالث مورد تایید نمی باشد. (تعویض وسیله حمل در بندر مرسین بدون تخلیه بار مجاز می باشد.)
4- محموله پس از آماده سازی اولیه در کشور قبرس باید مراحل (شستشو با فشار آب- برس زدن- غوطه ور کردن در قارچ کش مناسب – شستشوی مجدد با آب- واکس زدن و خشک کردن با هوای داغ) بر روی آنها صورت گرفته باشد.
5- از زمان بار گیری محموله در قبرس تا ورود آن به ایران بیش از ده روز نگذشته باشد.
6- محصول باید در منطقه گوزل یورت تولید شده و این مسئله در گواهی بهداشت گیاهی قید گردد.
7- عملیات سورتینگ و بسته بندی محموله باید تحت نظارت کارشناسان وزارت کشاورزی قبرس شمالی و نام محل سورتینگ در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه قید گردد.
8- چیدن ، سورتینگ ، بسته بندی ، بار گیری و حمل محموله به ایران در محدوده زمانی 20 فوریه الی 20 آوریل صورت گیرد.
توجه: محموله هایی که دارای شرط مندرج در بند 8 نباشند لازم است شرایط سرمادهی مندرج در بند نه را دقیقا رعایت و جزئیات آن را در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه قید نمایند.
9 – ضد عفونی محموله با روش سرمادهی مطابق جدول ذیل در کشور قبرس شمالی و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه

°C 22/2 – 67/1 °C 66/1 – 12/1 °C 11/1 – 56/0 °C 55/0 -1/0 درجه حرارت (درجه سانتی گراد)
16 14 12 11 مدت زمان سرمادهی (روز)
تذکر1: زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه میشود که دمای مغز میوه ها به دمای مورد نظر برسد.
تذکر2: حداقل 1 عدد سنسور دمای محیط و دو عدد سنسور نیز دمای مغز میوه را ثبت نماید. ترمو گرافها باید نشان دهنده دمای هوای سرد خانه و دمای مغز میوه ها باشند و آنها را به تفکیک مشخص نمایند پرینت ترموگراف که نشان دهد محموله مذکور با یکی از روش های مذکور ضدعفونی شده، باید به تائید کارشناس قرنطینه حفظ نباتات کشور قبرس شمالی برسد و ممهور به مهر و امضای رسمی سازمان حفظ نباتات کشور قبرس شمالی شده باشد و همراه محموله در زمان ورود کالا به مرز ورودی و/ یا گمرک ترخبص کننده ارائه گردد.
10- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور قبرس منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
11- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ،کاه و دیگر بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
12- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یا امحاء خواهد شد. (در صورت آلودگی به عوامل خسارت زای قرنطینه ای محموله عودت یا امحاء می گردد.)
13- محموله بایستی کاملاً سالم و عاری از آفات ذکر شده در قسمت A.D. باشد و در صورت مشاهده آلودگی ، نظر به عدم فراهم بودن شرایط فنی برای انجام عملیات ضدعفونی، محموله عودت داده می شود و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده واردکننده خواهد بود.
14- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفا” بعد از بررسی و تائید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.