شرایط قرنطینه ای واردات پرک جو دوسر آلمان

شرایط قرنطینه ای واردات پرک جو دوسر (oat flakes) Avena sativa جهت مصرف خوراکی از کشور آلمان

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور آلمان و یا ارگان رسمی دولتی مسئول صدور گواهی بهداشت گیاهی در آن کشور.
2- انجام ضدعفونی محموله با گاز فسفین با دز 2 گرم در متر مکعب در دمای بالا تر از 15 درجه سانتی گراد به مدت حداقل یک هفته به نحوی که در پایان ضد عفونی غلظت گاز در متر مکعب کمتر از ppm 200 نباشد در کشور آلمان و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
3- محموله بایستی عاری از هرگونه بذر گیاه، خاک و حشرات زنده باشد و در بسته بندی مناسب قرار داشته باشد.
4- باتوجه به عدم امکان ضدعفونی وکنترل کامل عوامل خسارتزای قرنطینه ای در مبادی ورودی ، در صورت آلودگی محموله به عوامل خسارتزای قرنطینه ای محموله عودت یا امحاء خواهد شد.
5- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفا بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود
7- در صورتیـــکه محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، محموله باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد(Re- Export) از ارگان ذیربط کشور ثالث و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.
8- چنانچه انجام هریک از موارد فوق در کشور مبداء امکانپذیر نباشد از صدور گواهی بهداشت گیاهی جداً خودداری گردد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.