شرایط قرنطینه ای واردات ماهاگونی آفریقایی از کشور کامرون

شرایط قرنطینه ای  واردات

)Khaya senegalensis ( (Acajou)  چوب چهار تراش ماهاگونی آفریقایی

جهت مصرف صنعتی از کشور کامرون

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفت ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1.Xylosandrus compactus

  توجه:

درج اسامی علمی آفت فوق در گواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.

 

2- ضد عفونی محموله به یکی از روشهای زیر در کشور مبداء و درج آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه

الف : ضد عفونی محموله با گاز متیل بروماید به میزان 32 گرم در متر مکعب در دمای 21 درجه سانتی گراد و بالا تر به مدت 48 ساعت در شرایط آتمسفریک

ب : ضد عفونی با گاز فسفین به میزان 2 گرم در متر مکعب به مدت 7 روز در دمای بیش از 15 درجه سانتی گراد

3- چوب ها باید کاملا عاری از پوست،  حشرات زنده وسوراخهای ناشی ازتغذیه حشرات چوبخوار باشد.

4- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود  در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)

5- ارائه اصل گواهی بهداشت نباتی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی درهنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است. در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.

6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآبعداز بررسی و تایید مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.

7-  در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export  به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.