عوارض صادرات شمش آهن روی سرب و محصولات فولادی

بسمه تعالی 240922/529 ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام، پیرو بخشنامه ردیف 499مورخ 14/11/92موضوع آزادسازی صادرات محصولات فولادی مندرج در نامه شماره43956/210/92مورخ 9/11/92دفترمحترم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به پیوست تصویرجوابیه استعلام شماره 48178مورخ 29/11/92دفترمقررات صادرات واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال واعلام می دارد: 1. محصولات فولادی مشمول معافیت ازاخذمجوزصادرات نامه یادشده شامل کلیه اقلام مندرج درردیف های 1 الی 9جدول شماره 1 منضم به بخشنامه ردیف 301مورخ 1/7/92می باشد. 2. باعنایت به عدم لغومصوبه شماره 223189/ت مورخ 6/10/89هیئت محترم وزیران منضم به بخشنامه ردیف 405 مورخ 21/10/89 ؛ عوارض صادراتی انواع شمش حاصل ازقراضه کلیه فلزات بمیزان 70درصد ارزش پایه صادراتی کماکان برقرارمی باشد. 3. صادارت شمش حاصل ازقراضه فلزات سرب وروی وفق بخشنامه ردیف 115مورخ 11/4/91 ازشمول عوارض مندرج دربند 2معاف می باشد. 4. شمش آهن صادراتی استحصالی ازسنگ آهن داخلی کماکان مشمول اخذعوارض صادراتی بمیزان 30درصدارزش صادراتی مندرج دربخشنامه ردیف 432مورخ 24/11/89 می باشد. مقتضی است با رعایت سایر تشریفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. حسن علیدوستی مدیر کل دفترصادرات

529-1 529-2 529-3 529-4 529-5 529-6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.