معافیت مالیات ارزش افزوده وعوارض اسپری دهانی APIPRODENT

بسمه تعالی
 
76738/93/7068/113/73/176
31/04/1393
کلیه گمرکات کشور

باسلام و احترام
به پیوست تصویرنامه شماره 376/260/ص مورخ 16/4/93 معاونت مالیات ارزش افزوده موضوع معافیت مالیات ارزش افزوده وعوارض اسپری دهانی APIPRODENT ارسال و اعلام می دارد با توجه به اینکه صرفا اسپری دهانی مورد اشاره بعنوان اقلام دارویی تلقی گردیده ، مشمول معافیت از پرداخت مالیات ارزش افزوده و عوارض می باشد ،خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند بدیهی است که این معافیت بطور عام شامل کلیه اسپری های دهانی نخواهد شد .
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.