تمدید اعتبار ساخت داخل دو مدل خودروی سواری VOLEEX C30 سال 1393

تاریخ: 14/7/1393
شماره بخشنامه: 122666/93/120144/791/73/287
بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید اعتبار ساخت داخل دو مدل خودروی سواری VOLEEX C30 تا پایان سال 1393
پیرو نامه شماره 27948/93 مورخ 20/2/93 در خصوص اعتبار میزان ساخت داخل خودروهای VOLEEX C30 به پیوست تصویر نامه شماره 35136/210/93 مورخ 30/6/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه شماره 140309/60 مورخ 26/6/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید گواهی میزان ساخت خودروی سواری فوق الذکر در دو مدل ELITE و LUXURY (دنده اتوماتیک و دنده معمولی) تولیدی شرکت خودرو سازان راین به شماره شناسه 10102426556 به میزان شانزده درصد تا پایان سال جاری (1393) جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال و ابلاغ می گردد.

فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.