شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک لیمو ترش از کشور سودان

شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک لیمو ترش Citrus aurantiifolia از کشور سودان

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور سودان
2- ضد عفونی محموله در کشور سودان به یکی از روش های زیر و درج آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه.
الف – با گاز متیل بروماید با دز 32 گرم در متر مکعب به مدت 24 ساعت در دمای 21 درجه سانتی گراد و بالا تر در شرایط فشار طبیعی جو (NAP)
برای هر 5 درجه سانتی گراد کاهش دما نسبت به 21 درجه سانتی گراد باید 8 گرم به دز گاز اضافه شود . انجام ضد عفونی در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد توصیه نمی شود.
ب – ضد عفونی با گاز فسفین به میزان 2 گرم در مترمکعب حجم محموله در دمای بالاتر از °C15 به مدت یک هفته در شرایط اتمسفریک دز زیر پوشش پلاستیکی یا داخل اطاقک، قبل از بارگیری و حمل کالا
3- در صورتیـــکه محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، محموله باید دارای گواهی بهداشت نباتی صدور مجدد(Re- Export) از ارگان ذیربط کشور ثالث که در آن تمامی شرایط قید شده فوق وجود داشته باشد و کپی گواهی بهداشت نباتی صادره از کشور مبداء تولید ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.
4- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور سودان منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ،کاه و دیگر بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.