بایگانی نویسنده: admin

چگونگی انجام فرآیند رجیستری گوشی همراه مسافرین ورودی

بخشنامه 138 گمرک در سال 1401
1401/657467
تاریخ 1401/05/12

کلیه گمرکات اجرایی

با سلام

باعنایت به مفاد مصوبه کمیته فنی رجستری مورخ 1401/4/14 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز مبنی بر الزامات اصلاح فرایند ثبت اطلاعات در سامانه رجیستری وهمچنین تسهیل در انجام تشریفات رجیستری گوشی همراه مسافرین ورودی ،در
خصوص چگونگی انجام فرآیند رجیستری گوشی همراه مسافرین ورودی، شیوه نامه اخیر ابلاغ و مقرر میگردد تا گمرکات
اجرایی عینا مطابق مفاد بندذیل اقدامات قانونی لازم را مبذول نمایند: ادامه‌ی خواندن

مبنای محاسبه تعیین ارزش کالای خروجی (فرآورده ها و مشتقات نفتی)

1401/861218
تاریخ 1401/06/16
6/109620

بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور

پیرو بخشنامه شماره 1437461 مورخ 1398/11/6 به پیوست تصویر نامه شماره 201863 مورخ 1401/6/2 معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متضمّن تصمیم کارگروه حقوقی و قضایی ستاد که ” روز اظهار” را مبنای محاسبه تعیین ارزش کالای خروجی (فرآوردهها و مشتقات نفتی) اعلام نموده و در جلسه شماره 134 اعضای اصلی ستاد، تصویب و مورد تأیید رئیس جمهور محترم نیز قرار گرفته است، جهت هرگونه اقدام لازم و قانونی ارسال میگردد.

رضا گلی
مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته

ادامه‌ی خواندن

نحوه واردات موز از محل صادرات سیب درختی، کشمش، پرتقال و کیوی

بخشنامه شماره 175 سال 1401 گمرک ایران
شماره :1401/850687
تاریخ: 1401/6/15
کلیه گمرکات اجرایی

ییرو بخشنامه شماره 1489866 مورخ 1400/11/2 و در اجرای بند ( 4) از مندرجات ذیل یادداشت فصل ٨ کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1401 و همچنین مستند به ضوابط ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع نحوه واردات موز از محل صادرات سیب درختی، کشمش، پرتقال و کیوی و با عنایت به استعلامات پی در پی گمرکات اجرایی کشور در خصوص موضوع مطروحه، مراتب مجدداً بمنظور رعایت کامل مصوبات و قوانین و مقررات جاری به شرح ذیل جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال میگردد. بدیهی است نظارت بر حسن اجرای بخشنامه مذکور برعهده بالاترین مقام مسئول گمرک مربوطه خواهد بود.

1- بر اساس بند 1 نامه شماره 75570 مورخ 1400/11/20 از ابتدای سال 1401 صدور ثبت سفارش و واردات موز صرفاً از محل پروانه های صادراتی سیب درختی، پرتقال و کیوی که از تاریخ آنها بیش از یکسال نگذشته باشد امکانپذیر است.
بدیهی است استفاده از تسهیلات مندرج در بند 4 مندرجات ذیل یادداشت فصل 8 کتاب و بند ( 1) نامه شماره 35172 مورخ 1401/5/5 وزارت جهاد کشاورزی، واردات موز منوط به صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی درجه یک و دو ( با تایید گمرک اجرایی صادر کننده پیرامون ثبت مراتب خروج کالای صادراتی از مرز خروج و احصاء درجه ١ و ٢ سیب صادر شده در سامانه جامع امور گمرکی) یا یک کیلوگرم پرتقال با رعایت فاصله زمانی تاریخ پروانه صادراتی تا تاریخ ثبت سفارش می باشد.

2- مستند به بند 2 نامه شماره 35172 مورخ 1401/5/5 معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش و واردات موز از محل صادرات کشمش مجاز نبوده ضمن اینکه ثبت سفارش و واردات موز از محل صادرات کیوی با پرداخت حقوق ورودی کامل (بدون برخورداری از امتیاز بند 4 مندرجات ذیل یادداشت فصل 8) مجاز می باشد.

3- با عنایت به مفاد نامه شماره 39569 مورخ 1401/5/23 دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، تأمین ارز برای ثبت سفارش های صادره از ابتدای سال جاری از محل صادرات واردکنندگان موز یا از محل صادرات دیگران امکانپذیر
می باشد.

4- نظر به تقاضای برخی از وارد کنندگان موز از محل پروانه های صادراتی سیب درختی و پرتقال با پرداخت حقوق
ورودی کامل (بدون برخورداری از امتیاز بند ۴ مندرجات ذیل یادداشت فصل ٨)، اعلام می دارد: مراتب طی نامه شماره 771937 مورخ 1401/6/2 از مرجع ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی استعلام شده است که به محض وصول پاسخ چگونگی اقدام به گمرکات اجرایی نیز ابلاغ خواهد شد.

علی وکیلی
مدیرکل دفتر واردات

دانلود بخشنامه

تمدید ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه

1401/860664
تاریخ 1401/6/16
کلیه گمرکات اجرایی

با سلام
پیروبخشنامه شماره 698461 مورخ 1401/5/22 در خصوص اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه، با توجه به درخواست واردکنندگان و اعلام و پیگیری از جانب برخی گمرکات و به منظور جبران کمبود نقدینگی واحد های تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، موارد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، برای ضمانت نامه های مالیات و عوارض بر ارزش افزوده که از ابتدای سال اخذ گردیده و تا پایان شهریور ماه سال جاری سر رسید خواهند شد با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه تا 1401/12/28 توسط آن گمرک قابل تمدید می باشد.
مسئولیت اجرایی صحیح موارد مذکور بر عهده بالاترین مقام محترم اجرایی آن گمرک می باشد
فرودعسگری
معاون امور گمرکی ادامه‌ی خواندن

مقررات استفاده از تسهیلات گمرکی مربوط به طرح فعالان اقتصادی مجاز ( AEO)

1401/854135
تاریخ 1401/06/15

در راستای شیوه نامه اجرایی طرح فعالان اقتصادی مجاز ( AEO) در اجرای بند 5 بخشنامه مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره 104803 مورخ 1398/05/26 مبنی بر ” تهیه سیستم رتبه بندی فعالان اقتصادی مجاز برای کسب و کارهای کوچکف متوسط و بزرگ ” موضع بخشنامه شماره 99-478275 مورخ 1399/04/31 بدینوسیله عناوین شرکت متقاضی به شرح جدول ذیل که فرآیند مندرج در شیوه نامه را طی نموده و مورد تأیید کمیته یاد شده نیز قرار گرفته اند، جهت اعطای تسهیلات مصوب در سه سطح 1، 2 و 3 اعلام می گردند.

تسهیلات مصوب جهت اعطاء به شرکت های سطح یک تولیدی/ بازرگانی:

1. ترخیص حداکثری در سطوح 1 و 2
2. پذیرش ضمانت نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده 6قانون امور گمرکی
3. پذیرش ضمانت نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه های ماده 6آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
4. استفاده از تسهیلات ماده 57 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
5. استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات
6. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید
7. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات
8. تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی موضوع بند الف ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (حداکثر تا سقف 5٠ درصد)
9. استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امورگمرکی و آئین نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.
10 . رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون های پیگیری به اختلافات گمرکی
11 . ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی
12 . انجام فرآیند استرداد مطابق با تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
13 . نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
14 . استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی
15.استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو
16. استفاده ازتسهیلات ماده 6قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله
17 . رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی
18 . پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادر کنندگان

تسهیلات مصوب جهت اعطاء به شرکت های سطح دو/سه تولیدی :

1. اعمال ماده 6ق.ا.گ (ارائه ضمانت نامه یک ساله)
2. ترخیص کالا وفق ضوابط مصوب کمیته
3. استفاده از تسهیلات ماده 57 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
4. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید
5. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات
6. رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات
گمرکی
7. انجام فرآیند استرداد مطابق با تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
8. نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی مطابق تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
9. استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی
10 . استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو
11 . رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع
امور گمرکی
12 . پذیرش و تسهیل ورود موقت برای پردازش برای صادر کنندگان

تسهیلات مصوب جهت اعطاء به شرکت های سطح دو/سه بازرگانی :

1. اعمال ماده 6ق.ا.گ (ارائه ضمانت نامه پنج ماهه برای سطح دو) و (ارائه ضمانت نامه سه ماهه برای سطح سه)
2. ترخیص کالا وفق ضوابط مصوب کمیته
3. استفاده از تسهیلات ماده 57 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
4. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید
5. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات
6. رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات
گمرکی
7. انجام فرآیند استرداد مطابق با تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
8. نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی مطابق تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با
اخذ تعهد
9. استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی
10 . استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو
11 . رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع
امور گمرکی

ضمن تاکید بر اضافه شدن فهرست شرکت های این بخشنامه به دیگر شرکت های مصوب ابلاغی، موضوع بخشنامه شماره 75834 مورخ 1401/01/23 معاونت های محترم برنامه ریزی و امور بین الملل و توسعه مدیریت و منابع انسانی اعلام می دارد که تاکنون در مجموع 589 شرکت (اعم از فعال یا مشمول تعلیق) به عنوان فعال اقتصادی مجاز تعیین شده اند.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده آن مدیریت بوده و ضروری است در صورت احراز و اثبات موارد تخلف این
شرکت ها از معیارهای مندرج درشیوه نامه ، گزارش تخلف به دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی (دبیرخانه کمیته
مرکزی فعالان اقتصادی مجاز) جهت لغو تسهیلات اعطایی ارسال گردد.

لازم به ذکر می باشد که با عنایت به تفکیک تسهیلات قابل ارائه به شرکت های مصوب متناسب با سطوح تعیین شده با لحاظ نوع فعالیت (تولیدی/ بازرگانی) بودن آن ها می بایست ملاک عمل گمرکات قرار گیرد و تاکید می گردد که تمامی شرکت های
ابلاغی پیش از این بخشنامه مشمول تسهیلات موضوع بخشنامه های مربوط بوده و صرفاً تسهیلات تفکیکی این بخشنامه در خصوص 17 شرکت فوق الذکر مصداق خواهد داشت.

فرود عسگری
معاون امور گمرکی

دانلود بخشنامه

ضوابط صدور مجوز اقامت پنج ساله برای اتباع خارجی

107450/ه59267ت

تاریخ 1401/06/19

هیئت وزیران در جلسه 1401//14 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل معادل یکصدهزار (100000) دلار به ارزهای دیگر سپرده گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تایید و اعلام وزارت امور اقتصاد و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر کند.
تبصره – تصویب نامه شماره 43772/ت56081ه مورخ 1398/4/15 لغو می شود.

2- در بند ج ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع تصویب نامه شماره ه27032ت/32556 مورخ 1381/7/23 و اصطلاحات بعدی آنف عبارت ” سه ساله” به عبارت “پنج ساله ” اصلاح می شود.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی ملکف است، با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمانه برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه از تاریخ ایلاغ این تصویب نامه، دستور العمل اجرایی مربوط به متنوع سازی روش های ورود سرمایه به کشور برای سپرده گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه گذاری از جمله بانک های آف شور (برون مرزی) را تهیه و برای استفاده متقاضیان سپرده گذاری ارزی و سرمایه گذاری ابلاغ نماید.

4- به عنوان بهره مندی از دانش و تخصص نوابغ و نخبگان غیرایرانی، این افراد در صورت دارا بودن شرایط نخبگی از امتیازات شهروندی به استثنا تابعیت و تصدی مناصب مذکور در ماده 982 قانون مدنی برخوردار می شوند.
تبصره 1: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، معیارهای تشخیص نخبگی را جهت تصویب به هیات وزیران ارایه کند.
تبصره 2- کمیسیون مربوط در وزارت کشور در خصوص بهره مندی افراد غیرایرانی از این امتیازات تصمیم گیی می نماید.
تبصره 3: استانداران می توانند افرادی را که دارای شرایط نخبگی موضوع این بند تشخیص می دهند برای بهره مندی از امتیازات شهروندی به وزارت کشور معرفی نمایند.

دانلود تصویب نامه

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور

تصویب نامه حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک

شماره : 107479/ت59917ه

تاریخ 1401/06/19

هیئت وزیران در جلسه 1401/6/13 به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند ن تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند ن تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)
ماده 1: در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
1- صندوق : شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا)
2- متقاضی: کلیه اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه زیست بوم گوشی همراه هوشمند ( اعم از بخش سخت افزار و سیستم عامل و زیست بوم آن) و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)

3-صنایع ریزالکترونیک(میکروالکترونکیک): مجموعه فناوری ها و صنایع ریزالکترونیک شامل فرآیندهای طراحی، تولید، آزمایش، بسته بندیف سیستم عامل مدیریت سخت افزار، ابزارهای دقیق موردنیاز برای تولید مدارهای مجتمع و ساخت دستگاه اندازه گیری.
4- کارگروه : متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور.

ماده 2: منایع این آیین نامه از حقوق ورودی واردات گوشی های همراه ساخته شده خارجی بالای ششصد (600) دلار تامین و صد در صد (100%) منابع مذکور به منظور حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک، به منظور افزایش سرمایه صندوق اختصاص یافته و مطابق این آیین نامه مصرف می شود.

ماده 3: اعتبارات موضوع این آیین نامه به منظور حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولید محصولات، توسعه صادرات، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتی به تولید نمونه صنعتی و آزمایشگاهی در قالب حمایت از سرمایه گذاری، تسهیلات و یارانه سود به صورت زیر در قالب برنامه های مصوب کارگروه اختصاص می یابد :
1- حداقل هفتاد درصد (70%) و حداکثر نود درصد (90%) به حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی.
2- حداقل ده درصد (10%) و حداکثر سی درصد (30%) به حمایت از صنعت ریزالکترونیک(میکروالکترونیک).

ماده 4: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، اولویت های حمایتی و برنامه های اجرایی( شامل شاخص ها، چهارچوب نحوه هزینه منابع و پرداخت تسهیلات به طرح های پیشنهاد، الگو (مدل)های سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه گذاری، نحوه حمایت از سرمایه گذاری، فرآیند ارزیابی و نظارت، سقف تسهیلات و چهارچوب یارانه سود، نرخ سود، مدت زمان پرداخت و بازپرداخت و سایر قابلیت های موجود در اساسنامه صندوق جهت تحقق اهداف آیین نامه را مطابق قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و به صندوق ابلاغ نماید.
راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، بر عهده کارگروه می باشد.

تبصره: صندوق موظف است ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ برنامه های موضوع این آیین نامه، در صورت نیاز، اقدام قانونی جهت ارتقای اساسنامه و آیین نامه های سرمایه گذاری خود را به نحوی که قابلیت های لازم برای تنوع بخشی به انواع الگو(مدل)های سرمایه گذاری کاهش ریسک سرمایه گذاران و مشارک برای حمایت از صنایع موضوع آیین نامه را دارا باشد، انجام دهد

ماده 5- صندوق موظف است گزارش میزان سرمایه گذاری، تسهیلات پرداختی و یارانه سود پرداخت شده را به صورت برخط به کارگوه و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نموده و سایر اطلاعات لازم را نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود با رعایت محرمانگی منتشر نماید.

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور

لیست کالاهای مشمول ثبت در سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت معدن و تجارت

لیست کالاهای مشمول (مورد استفاده کاربران)شناسه (مورد استفاده شرکت های نرم افزاری)تاریخ الزام به ثبتواحد شمارش
آب پرتقال گیری الکتریکی لوازم خانگی270000006299999/04/01عدد
آبسردکن خانگی270000000754999/04/01عدد
آبسردکن و آبگرمکن خانگی (water dispenser)270000006069899/04/01عدد
آبکش آماده سازی غذا270000000981999/04/01عدد
آبکش ملزومات عمومی آشپزخانه270000006366899/04/01عدد
آبگرمکن برقی270000001392299/04/01عدد
آبگرمکن گازی270000001541499/04/01عدد
آبگرمکن لوازم خانگی270000000741999/04/01عدد
آبگرمکن نفتی270000000743399/04/01عدد
آبگیر سبزی غیر الکتریکی خانگی270000006305799/04/01عدد
آب مرکبات گیر الکتریکی لوازم خانگی270000006300299/04/01عدد
آب مرکبات گیر دستی خانگی270000006303399/04/01عدد
آب مقطر دامی270000013077398/09/01لیتر
آبمیوه گیری الکتریکی لوازم خانگی270000000633799/04/01عدد
آبمیوه گیری دستی خانگی270000006304099/04/01عدد
آجر لیسیدنی دامی270000013029298/09/01کیلوگرم
آرام پز برقی خانگی270000000636899/04/01عدد
آرد غلات270000000273597/06/01کیلوگرم
آسیاب الکتریکی لوازم خانگی270000006298299/04/01عدد
آسیاب قهوه270000006384299/04/01عدد
آسیاب و مخلوط کن الکتریکی لوازم خانگی270000000635199/04/01عدد
اتو برقی لوازم خانگی270000000639900/04/16عدد
اتو زغالی لوازم خانگی270000006115299/04/01عدد
اجاق برقی خانگی270000006070499/04/01عدد
اجاق پیک نیکی270000000682599/04/01عدد
اجاق گاز رومیزی270000000760099/04/01عدد
اجاق گاز مبله270000000761799/04/01عدد
ادویه جات270000000232297/06/01کیلوگرم
اسپاگتی270000002010497/06/01کیلوگرم
اسپرسو ساز270000006383599/04/01عدد
استارت قطعات وسایل نقلیه270000011017197/06/01عدد
استند ظروف پخت و پز270000006257999/04/01عدد
اسکوپ میوه آماده سازی غذا270000006330999/04/01عدد
افزودنی خوراک دام270000013030898/09/01کیلوگرم
الک آشپزخانه270000006328699/04/01عدد
الکل سفید269000003985898/12/05لیتر
الکل صنعتی269000003984198/12/05لیتر
المنت حرارتی لوازم خانگی270000006079799/04/01عدد
انبر حمل ظروف270000006331699/04/01عدد
انبر گردوشکن270000006332399/04/01عدد
اون توستر الکتریکی لوازم خانگی270000006288399/04/01عدد
باتری قابل شارژ مصارف خاص270000010730097/06/01عدد
بخار پز برقی270000006388099/04/01عدد
بخار زن لوازم خانگی270000006108499/04/01عدد
بخار شوی لوازم خانگی270000006109199/04/01عدد
بخاری (خانگی و صنعتی) گازوییلی270000000747199/04/01عدد
بخاری گازسوز خانگی270000000746499/04/01عدد
بخاری (هیتر) برقی خانگی270000000745799/04/01عدد
بخاری هیزمی خانگی270000000748899/04/01عدد
بذر تکثیر گیاهان270000000062597/11/16کیلوگرم
برزنت کولر270000006067499/04/01عدد
برس آشپزی270000006333099/04/01عدد
برش زن الکتریکی آماده سازی غذا270000006349199/04/01عدد
برنج270000000098497/06/01کیلوگرم
بستنی ساز الکتریکی لوازم خانگی270000006301999/04/01عدد
بلبرینگ کلاچ270000001232197/11/16عدد
بند رخت تاشو لوازم خانگی270000006136799/04/01عدد
بند رخت جمع شو لوازم خانگی270000006137499/04/01عدد
بند رخت ساده لوازم خانگی270000006138199/04/01عدد
بیسکویت ساز خانگی270000006272299/04/01عدد
بیفتک کوب270000006319499/04/01عدد
پاتیل تجهیزات پختن و برشته کردن مواد غذایی270000000674099/04/01عدد
پارچه اس ام اس270000016074999/10/13متر
پارچه اسپان باند270000016072599/10/13متر
پارچه بایکو270000016073299/10/13متر
پارچه ملت بلون270000016071899/10/13متر
پد سلولزی کولر لوازم خانگی270000006074299/04/01عدد
پرتقال (تازه)270000000021297/06/01کیلوگرم
پرزگیر برقی270000006111499/04/01عدد
پرک کود شیمیایی270000012869597/11/16کیلوگرم
پس دان طیور270000013038498/09/01کیلوگرم
پشمک ساز خانگی270000006273999/04/01عدد
پکیج لوازم خانگی270000006066799/04/01عدد
پلوپز برقی خانگی270000000637599/04/01عدد
پلوپز و آرام پز خانگی270000006250099/04/01عدد
پلوپز و بخار پز برقی خانگی270000006389799/04/01عدد
پنبه دانه فرآورده گیاهی270000000064997/11/16کیلوگرم
پنکه برقی لوازم خانگی270000000641299/04/01عدد
پنیر لبنیات فرآورده دامی270000000148697/06/01کیلوگرم
پودر شوینده دستی270000016042897/06/01کیلوگرم
پودر شوینده ماشینی270000016043597/06/01کیلوگرم
پودر شیر مواد اولیه صنایع غذایی270000002009897/06/01کیلوگرم
پودر کود شیمیایی270000012868897/11/16کیلوگرم
پودر ماشین ظرفشویی270000009842497/06/01کیلوگرم
پودر یونجه خوراک دام270000000351098/09/01کیلوگرم
پوره کن الکتریکی270000006311899/04/01عدد
پوره کن دستی270000006318799/04/01عدد
پوست کن الکتریکی270000006347799/04/01عدد
پوست کن غیر الکتریکی270000006326299/04/01عدد
پوشال کولر270000000590399/04/01عدد
پوشال کولر قطعات لوازم خانگی270000006075999/04/01عدد
پوشک بچه مواد بهداشتی انسانی270000000811997/06/01کیلوگرم
پیاز (تازه)270000000094697/06/01کیلوگرم
پیازخردکن دستی خانگی270000006320099/04/01عدد
پیتزا بر270000006334799/04/01عدد
پیتزاپز270000006263099/04/01عدد
پیش دان طیور270000013039198/09/01کیلوگرم
تخته ملزومات عمومی آشپزخانه270000006365199/04/01عدد
تخم مرغ270000000119697/06/01کیلوگرم
تخم مرغ پز خانگی270000006252499/04/01عدد
تخم نطفه دار پرندگان270000004324097/11/16کیلوگرم
تراکتور زراعی ماشین آلات کشاورزی270000001048897/06/01عدد
ترموکوپل قطعات ملزومات آشپزخانه و سرو غذا270000006297599/04/01عدد
تسمه V قطعات جنرال270000015131097/06/01عدد
تلویزیون خانگی270000000764897/06/01عدد
تنباکو270000000631397/06/01کیلوگرم
تنور ماشین آلات پختن و برشته کردن مواد غذایی270000001125699/04/01عدد
تور لباسشویی لوازم خانگی270000006135099/04/01عدد
توری طبخ غذا270000006335499/04/01عدد
توستر لوازم خانگی270000006251799/04/01عدد
تی آب جمع کن لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000006127599/04/01عدد
تی آب خشک کن لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000006131299/04/01عدد
تیرآهن بال پهن270000016038198/01/05کیلوگرم
تیرآهن بال نیم پهن270000016037498/01/05کیلوگرم
تی زمین شوی لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000006130599/04/01عدد
جارو برقی270000000644399/04/01عدد
جارو برقی تجهیزات رفاهی خودرو270000006139899/04/01عدد
جارو برقی لوازم خانگی270000006123799/04/01عدد
جارو رو فرشی لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000006128299/04/01عدد
جارو شارژی خودرو270000006121399/04/01عدد
جارو شارژی لوازم خانگی270000006122099/04/01عدد
جارو معمولی لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000000666599/04/01عدد
جدا کننده زرده دستی خانگی270000006356999/04/01عدد
جو270000003620497/06/01کیلوگرم
جوجه موجود زنده270000004325797/11/16عدد
جو دامی270000000339897/06/01کیلوگرم
چاقو آشپزخانه270000006280799/04/01عدد
چاقو الکتریکی آماده سازی غذا270000006283899/04/01عدد
چاقو تیزکن الکتریکی270000006282199/04/01عدد
چاقو تیز کن خانگی270000006285299/04/01عدد
چای270000000233997/06/01کیلوگرم
چرخ گوشت الکتریکی لوازم خانگی270000000638299/04/01عدد
چرخ گوشت غیر الکتریکی270000006316399/04/01عدد
چند کاره غذا ساز الکتریکی خانگی270000006274699/04/01عدد
حلال دامی270000013078098/09/01لیتر
خاک انداز لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000006126899/04/01عدد
خامه گیر الکتریکی خانگی270000006312599/04/01عدد
خردکن الکتریکی خانگی270000006275399/04/01عدد
خردکن دستی خانگی270000006321799/04/01عدد
خرما (تازه)270000003787497/06/01کیلوگرم
خلال کن الکتریکی آماده سازی غذا270000006350799/04/01عدد
خمره270000001853899/04/01عدد
خمیر دندان270000000774797/06/01کیلوگرم
خمیر کاغذ270000001854597/11/16کیلوگرم
خودرو سواری ALFA ROMEO مدل STELVIO270000015987399/03/01عدد
خودرو سواری BENZ مدل C200270000015949199/03/01عدد
خودرو سواری BENZ مدل C-CLASS W205270000015947799/03/01عدد
خودرو سواری BENZ مدل E200270000015946099/03/01عدد
خودرو سواری BENZ مدل E250270000015948499/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل 120i270000015898299/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل 125i270000015913299/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل 218i270000015897599/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل 220i270000015908899/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل 320i270000015901999/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل 330i270000015902699/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل 330i sedan270000015905799/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل 530i270000015904099/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل 730Li270000015903399/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل 740E270000015912599/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل CONVERTIBLE 230i270000015899999/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل COOPER270000015911899/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل COOPER S270000015906499/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل COOPER S CLUBMAN270000015910199/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل COUNTRYMAN COOPER S270000015909599/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل SPORTAGE270000015907199/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل X1 25i270000015900299/03/01عدد
خودرو سواری BORGWARD مدل BX5270000015961399/03/01عدد
خودرو سواری BORGWARD مدل BX7270000015962099/03/01عدد
خودرو سواری CITROEN مدل C4270000015938599/03/01عدد
خودرو سواری CITROEN مدل DS3270000015939299/03/01عدد
خودرو سواری CITROEN مدل DS5LS270000015936199/03/01عدد
خودرو سواری CITROEN مدل DS6270000015935499/03/01عدد
خودرو سواری CITROEN مدل DS7270000015937899/03/01عدد
خودرو سواری CITROEN مدل SEDAN DS5270000015934799/03/01عدد
خودرو سواری DOMY مدل DOMY X7270000015920099/03/01عدد
خودرو سواری DOMY مدل X5270000015919499/03/01عدد
خودرو سواری DOMY مدل X7270000015918799/03/01عدد
خودرو سواری DONGFENG مدل H30270000015933099/03/01عدد
خودرو سواری DONGFENG مدل S30270000015932399/03/01عدد
خودرو سواری FOTON مدل SAUVANA270000015885299/03/01عدد
خودرو سواری GREAT WALL مدل H2270000015926299/03/01عدد
خودرو سواری GREAT WALL مدل H6270000015930999/03/01عدد
خودرو سواری GREAT WALL مدل H9270000015928699/03/01عدد
خودرو سواری GREAT WALL مدل HAVAL-H6270000015927999/03/01عدد
خودرو سواری GREAT WALL مدل HAVAL H8270000015929399/03/01عدد
خودرو سواری GREAT WALL مدل HAVAL-H9270000015931699/03/01عدد
خودرو سواری HAIMA مدل S5270000016004699/03/01عدد
خودرو سواری HAIMA مدل S7270000016005399/03/01عدد
خودرو سواری HAVAL مدل H6270000015895199/03/01عدد
خودرو سواری HYUNDAI مدل AZERA270000015945399/03/01عدد
خودرو سواری HYUNDAI مدل ELANTRA270000015941599/03/01عدد
خودرو سواری HYUNDAI مدل SANTAFE270000015944699/03/01عدد
خودرو سواری HYUNDAI مدل SONATA270000015942299/03/01عدد
خودرو سواری HYUNDAI مدل SORENTO270000015940899/03/01عدد
خودرو سواری HYUNDAI مدل TUCSON IX35270000015943999/03/01عدد
خودرو سواری JAC مدل J4270000015990399/03/01عدد
خودرو سواری JAC مدل S3270000015989799/03/01عدد
خودرو سواری JAC مدل S5270000015988099/03/01عدد
خودرو سواری KIA مدل CARENS270000015996599/03/01عدد
خودرو سواری KIA مدل CERATO YD270000015993499/03/01عدد
خودرو سواری KIA مدل OPTIMA270000015995899/03/01عدد
خودرو سواری KIA مدل PICANTO270000015991099/03/01عدد
خودرو سواری KIA مدل SORENTO270000015994199/03/01عدد
خودرو سواری KIA مدل SPORTAGE270000015992799/03/01عدد
خودرو سواری LEXUS مدل NX300H270000015960699/03/01عدد
خودرو سواری MINI مدل COOPER270000015925599/03/01عدد
خودرو سواری MINI مدل COOPER S270000015922499/03/01عدد
خودرو سواری MINI مدل COOPER S CLUBMAN270000015924899/03/01عدد
خودرو سواری MINI مدل COUNTRYMAN COOPER S270000015923199/03/01عدد
خودرو سواری MITSUBISHI مدل ASX270000015915699/03/01عدد
خودرو سواری MITSUBISHI مدل LANCER270000015917099/03/01عدد
خودرو سواری MITSUBISHI مدل MIRAGE270000015916399/03/01عدد
خودرو سواری MITSUBISHI مدل OUTLANDER270000015914999/03/01عدد
خودرو سواری NISSAN مدل JUKE270000015883899/03/01عدد
خودرو سواری NISSAN مدل X-TRIAL270000015884599/03/01عدد
خودرو سواری OPEL مدل MOKKA 4X4270000015965199/03/01عدد
خودرو سواری OPEL مدل MOKKA X270000015966899/03/01عدد
خودرو سواری PEUGEOT مدل 2008270000015890699/03/01عدد
خودرو سواری PEUGEOT مدل 206270000015889099/03/01عدد
خودرو سواری PEUGEOT مدل 207270000015892099/03/01عدد
خودرو سواری PEUGEOT مدل 207 SD270000015893799/03/01عدد
خودرو سواری PEUGEOT مدل 405270000015888399/03/01عدد
خودرو سواری PEUGEOT مدل 508270000015886999/03/01عدد
خودرو سواری PEUGEOT مدل LX270000015891399/03/01عدد
خودرو سواری PEUGEOT مدل SLX270000015894499/03/01عدد
خودرو سواری PEUGEOT مدل پارس270000015887699/03/01عدد
خودرو سواری PORSCHE مدل BOXSTER270000015959099/03/01عدد
خودرو سواری PORSCHE مدل MACAN270000015958399/03/01عدد
خودرو سواری RANG ROVER مدل EVOQUE270000015896899/03/01عدد
خودرو سواری RENAULT مدل CAPTURE270000015968299/03/01عدد
خودرو سواری RENAULT مدل DUSTER270000015971299/03/01عدد
خودرو سواری RENAULT مدل ESPACE270000015972999/03/01عدد
خودرو سواری RENAULT مدل KOLEOS270000015969999/03/01عدد
خودرو سواری RENAULT مدل SYMBOL270000015973699/03/01عدد
خودرو سواری RENAULT مدل TALISMAN270000015970599/03/01عدد
خودرو سواری SANG YANG مدل KORANDO270000016000899/03/01عدد
خودرو سواری SANG YANG مدل REXTON270000016001599/03/01عدد
خودرو سواری SANG YANG مدل TIVOLI270000016002299/03/01عدد
خودرو سواری SEAT مدل LEON270000015985999/03/01عدد
خودرو سواری SEAT مدل TOLEDO270000015986699/03/01عدد
خودرو سواری SUZUKI مدل GRAND VITARA270000015967599/03/01عدد
خودرو سواری TOYOTA مدل C-HR270000015955299/03/01عدد
خودرو سواری TOYOTA مدل ELANTRA270000015954599/03/01عدد
خودرو سواری TOYOTA مدل NX200T270000015950799/03/01عدد
خودرو سواری TOYOTA مدل NX300H270000015957699/03/01عدد
خودرو سواری TOYOTA مدل PRIUS270000015952199/03/01عدد
خودرو سواری TOYOTA مدل RAV4270000015951499/03/01عدد
خودرو سواری TOYOTA مدل RX200T270000015956999/03/01عدد
خودرو سواری TOYOTA مدل YARIS270000015953899/03/01عدد
خودرو سواری VOLKSWAGEN مدل CADDY270000015878499/03/01عدد
خودرو سواری VOLKSWAGEN مدل GOLF270000015880799/03/01عدد
خودرو سواری VOLKSWAGEN مدل MULTIVAN270000015882199/03/01عدد
خودرو سواری VOLKSWAGEN مدل PASSAT270000015881499/03/01عدد
خودرو سواری VOLKSWAGEN مدل TIGUAN270000015879199/03/01عدد
خودرو سواری VOLVO مدل XC90270000015984299/03/01عدد
خودرو سواری آلفا رومئو مدل STELVIO270000015921799/03/01عدد
خودرو سواری اسقاطی270000001607799/03/01عدد
خودرو سواری پارس مدل LX270000015983599/03/01عدد
خودرو سواری پژو مدل 206 SD270000015978199/03/01عدد
خودرو سواری تندر مدل تندر 90270000015982899/03/01عدد
خودرو سواری تیبا مدل 2270000015980499/03/01عدد
خودرو سواری تیبا مدل TIBA270000015979899/03/01عدد
خودرو سواری دنا مدل پلاس270000015998999/03/01عدد
خودرو سواری دنا مدل پلاس توربوشارژ270000015999699/03/01عدد
خودرو سواری دنا مدل معمولی270000015997299/03/01عدد
خودرو سواری رانا مدل LX270000016003999/03/01عدد
خودرو سواری سایپا مدل 111270000015974399/03/01عدد
خودرو سواری سایپا مدل 131270000015976799/03/01عدد
خودرو سواری سایپا مدل 131 SE270000015977499/03/01عدد
خودرو سواری سایپا مدل 132270000015975099/03/01عدد
خودرو سواری ساینا مدل TIBA270000015981199/03/01عدد
خودرو سواری سمند مدل LX270000015963799/03/01عدد
خودرو سواری سمند مدل LX EF7270000015964499/03/01عدد
خودرو سواری کوپا مدل T210270000016006099/03/01عدد
خودرو سواری کوییک مدل معمولی270000016007799/03/01عدد
خوراک ترکیبی دام270000013027898/09/01کیلوگرم
داکت اسپلیت لوازم خانگی270000016238500/04/16عدد
دانه آفتابگردان فرآورده گیاهی270000000063297/11/16کیلوگرم
دانه جو خوراک انسانی ویژه بازرگانی270000000105997/06/01کیلوگرم
دانه خوراک طیور270000013035398/09/01کیلوگرم
دانه سویا فرآورده گیاهی270000000127197/06/01کیلوگرم
دانه کانولا فرآورده گیاهی270000002000597/11/16کیلوگرم
دانه کتان (بزرک) فرآورده گیاهی270000004457597/11/16کیلوگرم
دانه کلزا فرآورده گیاهی270000000076297/11/16کیلوگرم
دانه کن دستی خانگی270000006322499/04/01عدد
دانه مرغی- خوراک طیور270000000333698/09/01کیلوگرم
در بازکن چندکاره270000006336199/04/01عدد
در بازکن و چاقو تیز کن الکتریکی270000006284599/04/01عدد
در ظرف شیر کودک270000006355299/04/01عدد
دستکش جراحی ضدحساسیت269000004033598/12/05عدد
دستکش جراحی لاتکس269000004032898/12/05عدد
دستکش لاتکس269000003980398/12/05عدد
دستکش معاینه لاتکس269000004034298/12/05عدد
دستکش معاینه نیتریل269000004036698/12/05عدد
دستکش معاینه وینیل269000004035998/12/05عدد
دستگاه استریل کننده لوازم خانگی270000006118399/04/01عدد
دستگاه تصفیه آب خانگی270000001093800/04/16عدد
دستگاه تصفیه هوا تاسیسات270000005657800/04/16عدد
دستگاه چای ساز خانگی270000006379800/04/16عدد
دستگاه خوشبو کننده محیط270000006063699/04/01عدد
دستگاه شیشه شوی خانگی270000006112199/04/01عدد
دستگاه ضدعفونی کننده الکتریکی خانگی270000006119099/04/01عدد
دستگاه ها ، وسایل و ظروف پخت و پز و آماده سازی غذا -نانوایی270000000705199/04/01عدد
دستگاه‌ها و لوازم تمیزکاری و شستشو270000001039699/04/01عدد
دستمال کاغذی270000000777897/06/01کیلوگرم
دسته لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000006140499/04/01عدد
دمکنی ظروف پخت و پز270000006255599/04/01عدد
دیسک کلاچ قطعات وسایل نقلیه270000011019597/06/01عدد
دینام قطعات وسایل نقلیه270000000925397/06/01عدد
ذرت خوراک مشترک حیوانات270000000104297/06/01کیلوگرم
ذرت خوراکی270000000103597/06/01کیلوگرم
ذرت ساز خانگی270000006253199/04/01عدد
رب270000000136397/06/01کیلوگرم
رشته270000000275997/06/01کیلوگرم
رشته ساز الکتریکی270000006313299/04/01عدد
رطوبت ساز خانگی270000006064399/04/01عدد
رطوبت گیر خانگی270000006065099/04/01عدد
رنده الکتریکی270000006346099/04/01عدد
رنده غیر برقی270000006329399/04/01عدد
رنگدانه طیور270000013040798/09/01کیلوگرم
روغن حیوانی270000000114197/06/01کیلوگرم
روغن گیاهی خام270000000112797/11/16کیلوگرم
روغن نباتی جامد270000000109797/06/01کیلوگرم
روغن نباتی مایع270000000110397/06/01کیلوگرم
روغن نباتی نیمه جامد270000000111097/06/01کیلوگرم
روغن‌ها و روان کننده‌ها270000002170597/06/01کیلوگرم
رینگ پیستون قطعات وسایل نقلیه270000011021897/06/01عدد
زودپز270000000673399/04/01عدد
زودپز الکتریکی ظروف پخت و پز270000006294499/04/01عدد
زودپز غیر الکتریکی ظروف پخت و پز270000006293799/04/01عدد
ژل ضدعفونی کننده 1000 میلی لیتر269000004038098/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 100 میلی لیتر269000003994098/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 110 میلی لیتر269000004024398/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 120 میلی لیتر269000004025098/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 125 میلی لیتر269000004023698/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 130 میلی لیتر269000004026798/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 150 میلی لیتر269000004004598/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 160 میلی لیتر269000004027498/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 165 میلی لیتر269000004022998/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 200 میلی لیتر269000003995798/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 250 میلی لیتر269000003996498/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 300 میلی لیتر269000004017598/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 30 میلی لیتر269000004003898/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 350 میلی لیتر269000003997198/12/05عدد
ژل ضدعفونی کننده 450 میلی لیتر269000004013798/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 500 میلی لیتر269000003998898/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 50 میلی لیتر269000003991998/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 600 میلی لیتر269000004005298/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 60 میلی لیتر269000003992698/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 625 میلی لیتر269000004018298/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 750 میلی لیتر269000004006998/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 75 میلی لیتر269000004037398/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 80 میلی لیتر269000003993398/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 880 میلی لیتر269000004007698/12/05لیتر
ساندویچ ساز الکتریکی لوازم خانگی270000006287699/04/01عدد
ساندویچ ساز خانگی270000006264799/04/01عدد
سبد رخت لوازم خانگی270000006134399/04/01عدد
سبزی خردکن الکتریکی خانگی270000006310199/04/01عدد
سبزی خردکن غیر الکتریکی270000006315699/04/01عدد
سبزی خشک کن دستی خانگی270000006323199/04/01عدد
سبوس برنج270000000280397/12/25کیلوگرم
سبوس جو270000016035097/12/25کیلوگرم
سبوس جودوسر270000016036797/12/25کیلوگرم
سبوس گندم270000016034397/11/16کیلوگرم
ست ابزار غیر الکتریکی آماده سازی غذا270000006337899/04/01عدد
ست چاقو خانگی270000006281499/04/01عدد
ست دستگاه‌های پخت و پز270000006390399/04/01عدد
ست لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000006125199/04/01عدد
سرخ کن الکتریکی لوازم خانگی270000006292099/04/01عدد
سرنگ پزشکی270000000797697/06/01عدد
سرویس ظروف پخت و پز270000000728099/04/01عدد
سرویس ظروف پخت و پز مسی270000000712999/04/01عدد
سس270000000137097/06/01کیلوگرم
سطل زباله تجهیزات ملزومات خدمات محیطی270000001000699/04/01عدد
سماور الکتریکی لوازم خانگی270000006289099/04/01عدد
سماور خانگی270000000683299/04/01عدد
سماور رو گازی لوازم خانگی270000006296899/04/01عدد
سماور گازی لوازم خانگی270000006295199/04/01عدد
سموم و مواد دفع آفت270000001242097/11/16کیلوگرم
سوپاپ قطعات وسایل نقلیه270000011020197/06/01عدد
سوسیس پز خانگی270000006268599/04/01عدد
سیب تازه270000003796697/06/01کیلوگرم
سیب زمینی (تازه)270000000093997/06/01کیلوگرم
سیخ طبخ غذا270000006338599/04/01عدد
سیگار270000000630697/06/01عدد(کارتن)
سیگار برگ270000004406397/06/01عدد(کارتن)
سیمان فله270000000600997/06/01کیلوگرم
سیمان کیسه پروپیلنی270000016041197/11/15کیلوگرم
سیمان کیسه پلاستیکی270000016040497/11/15کیلوگرم
سیمان کیسه کاغذی270000016039897/11/15کیلوگرم
سینمای خانگی تجهیزات پخش صوت و تصویر270000010301200/04/16عدد
شامپو مواد بهداشتی انسانی270000009850997/06/01کیلوگرم
شکاف دهنده خشکبار270000006339299/04/01عدد
شکر خام270000016029997/11/16کیلوگرم
شکر سفید فله270000016028297/06/01کیلوگرم
شکر سفید کیسه نایلونی270000016027597/06/01کیلوگرم
شکلات ساز الکتریکی خانگی270000006276099/04/01عدد
شمش آلومینیومی270000000400597/06/01کیلوگرم
شمش چدنی270000000394797/06/01کیلوگرم
شمش روی270000000410497/06/01کیلوگرم
شمش سربی270000000411197/06/01کیلوگرم
شمش فولادی270000000412897/06/01کیلوگرم
شمع قطعات موتور‌های احتراقی270000001219297/06/01عدد
شومینه برقی خانگی270000006073599/04/01عدد
شومینه گازسوز خانگی270000006072899/04/01عدد
شیار کن270000006340899/04/01عدد
شیر لبنیات فرآورده دامی270000000151697/06/01کیلوگرم
شیرینی جات270000000160897/11/15کیلوگرم
شیشه شوی لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000006124499/04/01عدد
شیلنگ کولر لوازم خانگی270000006080399/04/01عدد
صابون قالبی270000001309097/06/01کیلوگرم
صافی ملزومات عمومی آشپزخانه270000006364499/04/01عدد
صبحانه ساز خانگی270000006254899/04/01عدد
صفحه کلاچ قطعات وسایل نقلیه270000011018897/06/01عدد
صفحه کیک270000006256299/04/01عدد
ظرف تخم مرغ خوری سرو مواد غذایی270000006359099/04/01عدد
ظرف سرپوش دار270000006352199/04/01عدد
ظرف سوپ خوری سرو مواد غذایی270000006357699/04/01عدد
ظرف شکلات خوری سرو مواد غذایی270000006362099/04/01عدد
ظرف شیر سر میز غذا خوری270000006306499/04/01عدد
ظرف فر270000006308899/04/01عدد
ظرف کره خوری سرو مواد غذایی270000006360699/04/01عدد
ظرف کودک270000006354599/04/01عدد
ظرف کیک خوری سرو مواد غذایی270000006358399/04/01عدد
ظرف مایکروفر270000006309599/04/01عدد
ظرف نگهداری مواد غذایی270000006353899/04/01عدد
عدس (حبوبات)270000000006997/06/01کیلوگرم
غذاساز لوازم خانگی270000006277799/04/01عدد
فرآورده‌های نهایی صنایع غذایی270000002035797/11/15کیلوگرم
فر الکتریکی گازی لوازم خانگی270000006078099/04/01عدد
فر الکتریکی لوازم خانگی270000006076699/04/01عدد
فرچه دستی لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000006129999/04/01عدد
فر گازی لوازم خانگی270000006077399/04/01عدد
فریزر لوازم خانگی270000000751897/06/01عدد
فلس گیر270000006341599/04/01عدد
فندق شکن270000006342299/04/01عدد
فولاد270000000366497/06/01کیلوگرم
فوم صابون مواد بهداشتی انسانی270000000782297/06/01لیتر
قابلمه270000000744099/04/01عدد
قابلمه تفلون270000001656599/04/01عدد
قالب بستنی آماده سازی غذا270000006344699/04/01عدد
قالب (شکل زن) آماده سازی غذا270000006343999/04/01عدد
قالب کیک270000006258699/04/01عدد
قالی شوی270000006110799/04/01عدد
قند بسته سلفونی270000016025197/06/01کیلوگرم
قند جعبه مقوایی270000016024497/06/01کیلوگرم
قند شکن270000000685699/04/01عدد
قند فله270000016026897/06/01کیلوگرم
قهوه ساز270000006382899/04/01عدد
قوطی بازکن الکتریکی270000006348499/04/01عدد
قوطی بازکن غیر الکتریکی270000006345399/04/01عدد
قیچی ملزومات عمومی آشپزخانه270000006363799/04/01عدد
کارواش خانگی270000006113899/04/01عدد
کاسه سرو مواد غذایی270000006361399/04/01عدد
کاسه یکبار مصرف سرو مواد غذایی270000006370599/04/01عدد
کاغذ تحریر لوازم التحریر270000011347997/06/01کیلوگرم
کاغذ روزنامه270000001464697/06/01کیلوگرم
کاغذ مجله270000004670897/06/01کیلوگرم
کاه خوراک دام270000000341198/09/01کیلوگرم
کباب پز الکتریکی لوازم خانگی270000006290699/04/01عدد
کباب پز زغالی خانگی270000006265499/04/01عدد
کباب پز گازی خانگی270000006266199/04/01عدد
کباب پز گازی زغالی خانگی270000006267899/04/01عدد
کبابزن دستی خانگی270000006324899/04/01عدد
کبریت270000000679599/04/01عدد
کرسی برقی خانگی270000006071199/04/01عدد
کره ترکیبی بسته آلومینیومی270000002008197/11/15کیلوگرم
کره ترکیبی بسته فرم سیل270000002007497/11/15کیلوگرم
کره ترکیبی فله270000002005097/06/01کیلوگرم
کره ترکیبی کارتنی 60 بسته ای270000002006797/06/01کیلوگرم
کره حیوانی بسته آلومینیومی270000002016697/11/15کیلوگرم
کره حیوانی بسته فرم سیل270000002015997/11/15کیلوگرم
کره حیوانی فله270000002014297/06/01کیلوگرم
کره حیوانی کارتن 60 بسته ای270000002017397/06/01کیلوگرم
کره گیر الکتریکی خانگی270000006269299/04/01عدد
کره نباتی (مارگارین) بسته آلومینیومی270000002002997/06/01کیلوگرم
کره نباتی (مارگارین) بسته فرم سیل270000002003697/06/01کیلوگرم
کره نباتی (مارگارین) فله270000002001297/06/01کیلوگرم
کره نباتی (مارگارین) کارتن 60 بسته ای270000002004397/06/01کیلوگرم
کف ساز الکتریکی خانگی270000006278499/04/01عدد
کف شوی270000006114599/04/01عدد
کلاچ قطعات وسایل نقلیه270000011023297/06/01عدد
کماجدان270000006259399/04/01عدد
کمباین برداشت چغندر قند ماشین آلات کشاورزی270000012727897/06/01عدد
کمباین برداشت سیب زمینی ماشین آلات کشاورزی270000012726197/06/01عدد
کمباین برداشت غلات ماشین آلات کشاورزی270000012725497/06/01عدد
کمک فنر قطعات وسایل نقلیه270000001220897/06/01عدد
کنجاله آفتابگردان270000016030597/06/01کیلوگرم
کنجاله پنبه دانه270000016032997/12/25کیلوگرم
کنجاله سویا270000016031297/11/29کیلوگرم
کنجاله کلزا270000016033697/12/25کیلوگرم
کنجد فرآورده گیاهی270000000065697/11/16کیلوگرم
کنستانتره دامی270000000334398/09/01کیلوگرم
کولر آبی270000000750199/04/01عدد
کولر گازی لوازم خانگی270000000749599/04/01عدد
کیک پز270000006260999/04/01عدد
گاز مایع270000001344199/09/17لیتر
گاودانه خوراک مشترک حیوانات270000000342898/09/01کیلوگرم
گاو موجود زنده270000000293397/06/01عدد
گرانول کود شیمیایی270000012871897/11/16کیلوگرم
گندم270000000095397/06/01کیلوگرم
گندم دامی خوراک مشترک حیوانات270000000097797/06/01کیلوگرم
گوجه فرنگی تازه270000000086197/06/01کیلوگرم
گوساله موجود زنده270000000295797/06/01عدد
گوسفند موجود زنده270000000296497/06/01عدد
گوشت بره گرم270000016012197/06/01کیلوگرم
گوشت بره منجمد270000016013897/06/01کیلوگرم
گوشت بز گرم270000016014597/06/01کیلوگرم
گوشت بز منجمد270000016015297/06/01کیلوگرم
گوشت بوقلمون گرم270000002012897/06/01کیلوگرم
گوشت بوقلمون منجمد270000002013597/06/01کیلوگرم
گوشت شتر گرم270000016016997/06/01کیلوگرم
گوشت شترمرغ گرم270000016020697/06/01کیلوگرم
گوشت شترمرغ منجمد270000016021397/06/01کیلوگرم
گوشت شتر منجمد270000016017697/06/01کیلوگرم
گوشت کوب الکتریکی لوازم خانگی270000006286999/04/01عدد
گوشت کوب دستی ملزومات عمومی آشپزخانه270000006368299/04/01عدد
گوشت گوساله گرم270000016008497/06/01کیلوگرم
گوشت گوساله منجمد270000016009197/06/01کیلوگرم
گوشت گوسفند گرم270000016010797/06/01کیلوگرم
گوشت گوسفند منجمد270000016011497/06/01کیلوگرم
گوشت مرغ گرم270000016018397/06/01کیلوگرم
گوشت مرغ منجمد270000016019097/06/01کیلوگرم
لازانیا270000002011197/06/01کیلوگرم
لاستیک (تایر) باری سنگین270000001354097/11/15عدد(حلقه)
لاستیک (تایر) باری نیمه سنگین270000016045997/06/01عدد(حلقه)
لاستیک (تایر) سبک270000001353397/06/01عدد(حلقه)
لامپ قطعات وسایل نقلیه270000011024997/06/01عدد
لباس یکسره گرید 1 (غیر پزشکی)269000003989698/12/05عدد
لباس یکسره گرید 2 (کاربرد پزشکی - کادر درمانی)269000003988998/12/05عدد
لباس یکسره گرید 3 (کاربرد ICU- اتاق تمیز)269000003987298/12/05عدد
لپه (حبوبات)270000000007697/06/01کیلوگرم
لنت ترمز270000001233897/06/01عدد
لنت کلاچ قطعات وسایل نقلیه270000011016497/06/01عدد
لوازم حرارتی و برودتی و تهویه270000000690099/04/01عدد
لوبیا (حبوبات)270000000008397/06/01کیلوگرم
ماست ساز خانگی270000006262399/04/01عدد
ماست معمولی لبنیات فرآورده دامی270000000156197/06/01کیلوگرم
ماسک N95269000003982798/12/05عدد
ماسک N99269000003981098/12/05عدد
ماسک سه لایه269000003983498/12/05عدد
ماشین خشک کن لوازم خانگی270000006133699/04/01عدد
ماشین شستشو میوه و سبزیجات270000006120699/04/01عدد
ماشین ظرفشویی لوازم خانگی270000000664197/06/01عدد
ماشین کمباین چند منظوره زراعی270000001050197/06/01عدد
ماشین لباسشویی لوازم خانگی270000000648197/06/01عدد
ماشین نشاءکار ماشین آلات کشاورزی270000012706397/06/01عدد
ماکارونی270000000276697/06/01کیلوگرم
مایع دستشویی270000016044297/06/01لیتر
مایع ظرفشویی270000001302197/06/01کیلوگرم
مایکروفر الکتریکی لوازم خانگی270000006291399/04/01عدد
محلول ضدعفونی کننده 1000 میلی لیتر269000004002198/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 100 میلی لیتر269000004009098/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 110 میلی لیتر269000004030498/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 120 میلی لیتر269000004010698/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 125 میلی لیتر269000004015198/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 130 میلی لیتر269000004031198/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 150 میلی لیتر269000004028198/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 200 میلی لیتر269000003999598/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 240 میلی لیتر269000004014498/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 250 میلی لیتر269000004011398/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 300 میلی لیتر269000004021298/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 385 میلی لیتر269000004016898/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 400 میلی لیتر269000004012098/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 500 میلی لیتر269000004000798/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 50 میلی لیتر269000004019998/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 60 میلی لیتر269000004008398/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 650 میلی لیتر269000004029898/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 700 میلی لیتر269000004001498/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 75 میلی لیتر269000004020598/12/05لیتر
محلول کود شیمیایی270000012870197/11/16لیتر
مخلوط کن الکتریکی لوازم خانگی270000006307199/04/01عدد
مخلوط کن برقی270000006270899/04/01عدد
مخلوط کن غیر الکتریکی270000006314999/04/01عدد
مسواک بسته طلقی270000016046697/06/01عدد
مسواک فاقد بسته بندی270000016047397/06/01عدد
ملاس چغندر- خوراک دام270000000336798/09/01کیلوگرم
ملاس خوراک دام270000013028598/09/01کیلوگرم
ملزومات آشپزی و سرو غذا270000002415799/04/01عدد
ملزومات آماده سازی مواد غذایی270000002418899/04/01عدد
ملزومات بهداشتی ویژه بانوان270000002837797/06/01عدد
ملزومات تهیه آب میوه و دسر270000002417199/04/01عدد
ملزومات و ظروف پخت و پز270000002416499/04/01عدد
منقل پخت و پز270000000650499/04/01عدد
منقل زغالی لوازم خانگی270000006369999/04/01عدد
مواد ضد عفونی کننده بر پایه الکل269000003986598/12/05لیتر
موز (تازه)270000000040397/06/01کیلوگرم
میان دان طیور270000013048398/09/01کیلوگرم
میز اتو270000000724299/04/01عدد
میلگرد آجدار فولادی مواد اولیه فلزی270000000388697/06/01کیلوگرم
میلگرد ساده فولادی مواد اولیه فلزی270000005161097/06/01کیلوگرم
میوه خشک کن خانگی270000006279199/04/01عدد
نارنگی (تازه)270000000032897/06/01کیلوگرم
نان بسته سلفونی270000016022097/06/01کیلوگرم
نان پز270000006261699/04/01عدد
نان فله270000016023797/06/01کیلوگرم
نخود (حبوبات)270000000010697/06/01کیلوگرم
هاون ملزومات عمومی آشپزخلنه270000001947499/04/01عدد
هسته گیر دستی خانگی270000006325599/04/01عدد
همزن الکتریکی270000006271599/04/01عدد
همزن غیر الکتریکی270000006317099/04/01عدد
همزن ماشین آلات مخلوط کردن فاز مایع270000001128799/04/01عدد
هواکش مصرف کننده توان مکانیکی270000000643699/04/01عدد
هود لوازم خانگی270000000642999/04/01عدد
وردنه ملزومات عمومی آشپزخانه270000006367599/04/01عدد
ورقه کن غیر الکتریکی آماده سازی غذا270000006327999/04/01عدد
یخچال فریزر لوازم خانگی270000006068197/06/01عدد
یخچال لوازم خانگی270000000752597/06/01عدد
یخ خرد کن الکتریکی آماده سازی غذا270000006351499/04/01عدد
یخ ساز الکتریکی لوازم خانگی270000006302699/04/01عدد
یونجه خوراک دام270000000350398/09/01کیلوگرم
یونیت خارجی کولر گازی لوازم خانگی270000006082799/04/01عدد
یونیت داخلی کولر گازی لوازم خانگی270000006081099/04/01عدد

صدور بیجک و بیجک بین و اعلام وصول نهایی پروانه های صادراتی

شماره : 63979
تاریخ : 1401/01/22

کلیه گمرکات اجرایی

با عنایت به اینکه جهت «اعلام وصول نهایی پروانه های صادراتی» در گمرکات مقصد، در صورتی که « مانده در درب خروج گمرک مبدأ» وجود داشته باشد، اعلام وصول نهایی مقدور نمی‏باشد و جهت اصلاح نیاز به بازگردانی کلیه بیجکها می باشد، لذا شایسته است گمرکات مبدأ صادرات، در زمان ارسال کالا به گمرکات مرزی و صدور بیجک بین، از تطابق تعداد نگله های اظهارنامه با میزان مندرج در بیجکها اطمینان حاصل نمایند تا بعد از صدور تمامی بیجک های اظهارنامه، «تعداد مانده» در گمرک مبدا وجود نداشته باشد. ضمناً با توجه به این که برای مسیرهای زرد و سبز، تشریفات خروج از گمرک مبدأ، توسط اظهارکننده و در سامانه Epl صورت می گیرد، لذا نحوه اقدام، به ذینفعان نیز به نحو مقتضی اعلام گردد.

دفتر صادرات گمرک ایران

لغو ممنوعیت صادرات نخ از پشم دباغی شده

شماره: 482429 تاریخ: 1401/04/08
کلیه گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 1342339‏/97‏/333 مورخ 01‏/11‏/97 موضوع ممنوعیت برخی از اقلام صادراتی، بپیوست تصویر نامه شماره 68357‏/60 مورخ 11‏/03‏/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه های شماره 264197‏/60 مورخ 04‏/11‏/99 و 221962‏/60 مورخ 17‏/09‏/1400 دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی آن وزارتخانه در خصوص رفع ممنوعیت صادرات نخ از پشم دباغی شده با کد تعرفه 51091010 عیناً جهت آگاهی و اقدام لازم مطابق با مفاد نامه های مذکور و با رعایت سایر قوانین و مقررات ( پس از تایید صریح آزمایشگاه استاندارد در خصوص تایید ماهیت نخ پشم دباغی) ارسال میگردد.
شایسته است تا موضوع به نحو مقتضی به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر صورت پذیرد.

دفتر صادرات گمرک ایران