شرایط قرنطینه ای واردات بذر کلم(Brassica oleracea) از کشور کره جنوبی

شرایط قرنطینه ای واردات بذر کلم(Brassica oleracea) از کشور کره جنوبی

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور کره جنوبی که در قسمت AD (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Plasmodiophora brassicae

توجه:
درج اسم علمی عامل فوق درگواهی بهداشت گیاهی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2- ضدعفونی بذور با قارچ کش مناسب و سپس ضدعفونی با گاز فسفین با دز 5/1 گرم در متر مکعب در شرایط NAP به مدت یک هفته در دمای بالاتر از °C15 در کشور مبداء و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
توجه: محموله هایی که در قوطی و وکیوم بسته بندی شده اند و نیز سایر محموله های با وزن کمتر از 50 کیلوگرم نیازی به ضدعفونی با گاز فسفین ندارند.
3- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت گیاهی کشور کره جنوبی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه گیاهی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی وگمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
4- محموله باید عاری از بقایای گیاهی، بذور علف هرز، حشرات زنده و علایم بیماریهای گیاهی باشد.
4- باتوجه به عدم امکان ضدعفونی وکنترل کامل عوامل خسارتزای قرنطینه ای در مبادی ورودی ، در صورت آلودگی محموله به عوامل خسارتزای قرنطینه ای و یا عدم درج نام علمی عامل خسارتزای قید شده در بند یک این شرایط در قسمت توضیحات اضافی (AD) گواهی بهداشت گیاهی مربوطه محموله عودت یا امحاء خواهد شد.
6- هر بخش از محموله باید دارای بسته بندی های مناسب بوده ودارای برچسبی (lable) باشد که به طور واضح نام علمی (جنس و گونه) گیاه مربوطه بر روی آن درج شده باشد.
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
8- درصورتیکه محموله ازطریق کشوری غیر ازکشور کره جنوبی صادر شده باشد، باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد (Re- Export) از ارگان رسمی ذیربط کشور ثالث منظم به کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید کالا ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.