شرایط قرنطینه ای واردات بذر کدو حلوایی (Cucurbita moschata) از کشور آمریکا،

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد

1. Acidovorax avenae subsp.citrulli
2.Didymella bryoniae
3.Choanephora cucurbitarum

توجه:
درج اسم علمی بیماری گیاهی فوق درگواهی بهداشت گیاهی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2-ضد عفونی بذور با یک قارچکش مناسب و با دز متعارف قبل از بسته بندی در کشور مبداء و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
3- عاری بودن بذور از خاک، بقایای گیاهی، بذور علف هرز، حشرات زنده و علائم بیماریها
4- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
5- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی یا گواهی صدور مجدد و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است. در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
6- هر بخش از محموله باید دارای بسته بندی نو، تمیز و مناسب بوده و دارای برچسبی (Label) باشد که به طور واضح نام علمی گیاه (جنس و گونه) بر روی آن درج شده باشد.
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفاً بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
8- درصورتیکه محموله ازطریق کشور ثالثی غیر ازکشور اصلی محل تولیدکالا صادر شده باشد، محموله علاوه بر شرایط مذکور باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد(Re- Export) ازارگان ذیربط کشور ثالث وکپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشورمبداء تولید که اسامی آفات فوق در آن درج شده باشد را به همراه داشته باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.