ارزش گمرکی خودرو سواری BESTURN مدل B50F سال 2014

278/24/204/9351/118971
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش سواری چینی BESTURN مدل B50F سال 2014
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 547 مورخ 25/6/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواری چینی مارکBESTURN مدلB50F سال 2014 ساخت چین به نمایندگی گروه بهمن موتور به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد .

PRICE(FOB) RMB MODEL DESCRIPTION
72000 BESTURN B50F 1/8L

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.