ارزش گمرکی دو مدل لیفتراک LIUGONG چین سال 2014

302/24/205/5200/128791
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش دو مدل لیفتراک LIUGONG چین سال 2014
با سلام و احترام
براساس مفاد صورتجلسه شماره 123 مورخ 9/6/93 کمیته ارزش دو مدل لیفتراک LIUGONG سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت حفار ماشین شیراز به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری لیفتراکهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد .

CONFIGURATION CFR (usd) SEA FREIGHT FOB PRICE LOAD WEIGHT (KG) MODEL PRODUCT
ISUZU 6BG1/2 stage 4m mast /Cascade Tyre/precleaner/Electronic gear shift/enhanced load backrest/alarm light 33900 2000 31900 7000 CLG2070H FORKLIFT
Cummins/4m/sideshifting fork positioner/2440mm fork /air conditioner/fire extinguisher 105000 5000 100000 16400 CLG2160H

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.