ارزشیابی مدارک تحصیلی کشورهای خارج در رشته های غیر پزشکی

student license

نظر به افزایش تعداد متقاضیان ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور و عدم آگاهی آنان از مدارک مورد نیاز برای ارزشیابی، کلیه نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدارک مورد نیاز برای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور را برای اطلاع عموم (کلیه دانش آموختگان و متقاضیان ارزشیابی مدارک تحصیلی به خصوص متقاضیان استفاده از معافیت از خدمت نظام وظیفه) به شرح زیر اعلام می نماید.
ضمناً برای آگاهی از اسامی دانشگاه های مورد تأیید، آشنایی با ضوابط و مقررات و اطلاع از مدارک مورد نیاز ارزشیابی هموطنان عزیز می توانند به کتاب “نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور” در سایت این وزارت خانه مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز برای ارزشیابی:

 1. اصل دانشنامه (مدرک) و اصل ریز نمرات با مشخص بودن پایان دوره تحصیلات خارجی که صحت صدور حداقل یکی از این دو مدرک (دانشنامه و یا ریز نمرات) به تایید نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران و یا سرپرست دانشجویان در کشور مربوط رسیده باشد.
 2. روگرفت دو طرف مدارک یاد شده.
 3. اصل و روگرفت مدارک قبلی (دیپلم دبیرستان با مدرک دوره قبلی).
 4. یک نسخه از پایان نامه تحصیلی (رساله) برای درجاتی که با پژوهش همراه بوده است (کارشناسی ارشد و دکترا).
 5. روگرفت شناسنامه.
 6. دو قطعه عکس (4×3) برای هر دوره تحصیلی که در پشت آن مشخصات کامل ذکر شده باشد.
 7. اصل و روگرفت صفحات گذرنامه دوران تحصیل.
 8. تکمیل پرسشنامه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران برای مدرک دکترا و کارشناسی ارشد و روگرفت آن.
 9. خلاصه پایان نامه به زبان فارسی برای مدرک دکتری درپشت پرسشنامه یاد شده.
 10. ارائه فیش پرداخت هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی به حساب 90008 بانک ملی شعبه آموزش عالی.
 11. ضمناً جهت تحویل مدارک و ارزشنامه به غیر متقاضی ارائه اصل وکالت نامه الزامی است.
 12. سه برگ پرسشنامه برای ارزشیابی مدرک تحصیلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.