بخشنامه آزاد شدن صادرات روغن نباتی خوراکی

عنوان بخشنامه رفع ممنوعیت صادرات روغن نباتی تحت ردیفهای تعرفه قید شده در بخشنامه(شهریور93)
تاریخ 1393/6/17
شماره بخشنامه 93/210/33002
مرجع صدور دفترمقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل

گمرک ایران – دفتر صادرات
سلام علیکم

احتراما پیرو بخشنامه شماره 93/210/6907 مورخ 93/2/15 بینوسیله به اطلاع می رساند، صادرات روغن نباتی خوراکی به شماره ردیف تعرفه های ( 1507،1508،1511،1512،1513،1514،15151100، 15151900، 15152100، 15152900) از تاریخ صدور این بخشنامه با رعایت سایر مقررات مربوطه بالامانع می باشد. عوارض موضوع این کالا نیز پس از وصول مصوبه مربوط ابلاغ می گردد.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.