متن کامل بسته حمایتی گمرک ایران برای افزایش صادرات

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 74114/93/1 مورخ 25/4/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به منظور اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی معطوف به بخشنامه شماره 182954 مورخ 10/12/1392 معاون اول محترم رئیس جمهور متضمن ابلاغ سیاست های مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاکیدات وزیر محترم و همچنین استمرار حمایت گمرک جمهوری اسلامی ایران از واحدهای تولیدی و حمایت ویژه از صادرات، تسهیلات ذیل جهت اقدام اعلام می گردد:

1) سامانه اظهار از راه دور

با عنایت به لزوم افزایش سرعت انجام تشریفات صادرات و عدم مراجعه حضوری به گمرکات اجرایی، راه اندازی سامانه دور اظهاری در اولویت اقدامات گمرک قرار گرفته است. کلیه گمرکات (اعم از گمرکاتی که مجهز به سامانه بوده یا در آینده تجهیز خواهند شد) آمادگی لازم جهت راه اندازی و اجرای سامانه مربوطه را داشته باشند. هماهنگی و همکاری با گمرکات مبدا درخصوص اعلام خروج کالاها نیز از اقدامات این طرح می باشد.

2) امکان اخذ ضمانت نامه بانکی توسط صادرکنندگان کالاهای مشمول عوارض صادراتی به جای پرداخت عوارض مربوطه

طی بخشنامه شماره 34446/93/29473/71/84 مورخ 30/2/93 دفتر صادرات، امکان ارائه ضمانتنامه بانکی به جای پرداخت نقدی عوارض صادراتی کالاهای مشمول عوارض، برای صادرکنندگان فراهم شده است. لذا در راستای ارائه تسهیلات و حرکت به سمت و سوی کاهش محدودیت صادراتی، کمک به نقدینگی واحدهای صادراتی، خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مفاد بخشنامه اشاره شده نسبت به مورد اقدام نمایند. بر این اساس مهلت ضمانت نامه برای واحدهای تولیدی به مدت 6 (شش) ماه و برای سایر صادرکنندگان 3 ماه از تاریخ صدور ضمانتنامه و مشروط به تاریخ سررسید ضمانتنامه مذکور حداکثر تا پایان بهمن ماه جاری میباشد.

3) ارائه خدمات بدون تعطیلی به ویژه در مرزها

ارائه خدمات بدون تعطیلی و خارج از ساعات اداری به ویژه در گمرکات مرزی برای انجام تشریفات صادراتی با اولویت کالاهای سریع الفساد ضروری بوده و ناظرین و مدیران کل محترم گمرکات موظفند نسبت به ارائه تمهیدات و نظارت لازم در این خصوص اقدام نمایند.

4) ادغام واحد احراز هویت و دایره ارزش در سرویس ارزیابی

به منظور کاهش مراحل و زمان تشریفات صادرات و با توجه به فرآیند پیش بینی شده در سامانه اظهار از راه دور، احراز هویت و دایره ارزش از مراحل تشریفات صادرات حذف و در سرویس ارزیابی ادغام شده است.
5) معافیت ورود موقت برای پردازش از اخذ مجوز استاندارد بر اساس تفاهم نامه با استاندارد
وفق تفاهم نامه فیمابین سازمان استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران (مراتب طی بخشنامه شماره 251098/92/113/14/71/558 مورخ 20/12/92 ابلاغ شده است) مقرر گردیده تشریفات کالاهای ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به اخذ مجوز استاندارد انجام و متقاضیان صرفاً در صورت تبدیل به قطعی نمودن محموله های مذکور، نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند.

6) امکان خروج محمولات صادراتی از طریق بازاچه های مرزی

طی بخشنامه شماره ردیف 62991/92/143 مورخ 8/4/92 دفتر صادرات بمنظور جلوگیری از ایجاد وقفه در صادرات، مجدداً تاکید می گردد اظهار محوله های صادراتی در گمرکات داخلی جهت خروج از بازارچه های مرزی پس از اخذ موافقت کتبی ناظر یا مدیر کل استان ذیربط مبنی بر وجود امکانات کنترلی در بازارچه مورد تقاضا امکان پذیر می باشد.

7) بازنگری فهرست گمرکات تخصصی

درجهت کاهش هزینه های مترتب بر صادرات و صرفه جویی در زمان و تسهیل حمل و نقل کالاهای صادراتی، بخشنامه ای از سوی دفتر صادرات به شماره 14448/93/31 مورخ 1/2/93 ابلاغ شده که طی آن فهرست گمرکات تخصصی اعلام گردیده است، لذا با رعایت مفاد بخشنامه مذکور و با عنایت به کاهش یا حذف تعدادی از گمرکات تخصصی، صادرکنندگان می توانند کالاهای مورد نظر را در تعداد بیشتری از گمرکات اظهار نمایند.

8) اختصاص درب و مسیر ویژه برای صادرات به خصوص در گمرکات مرزی پر تردد و اولویت رسیدگی، انجام تشریفات و خروج محموله های صادراتی

دربهای خروج مرزی صادرات از سایر مسیرها از جمله ترانزیت بویژه در گمرکاتی که دارای فعالیت بالا بوده و بعضاً منجر به ایجاد صفوف طولانی برای کامیونها می گردند لازم است تفکیک گردد. لذا با توجه به لزوم کاهش زمان ترخیص برای واحدهای تولیدی، گمرکات اجرایی درب خروج مجزا برای ارزیابی کالاهای صادراتی لحاظ نمایند.

9) اجتناب از ارسال مکرر نمونه محمولات صادراتی به آزمایشگاه و تعمیم نظریات دفعات قبلی آزمایشگاه به موارد آتی

محموله های صادراتی واحدهای تولیدی، در صورتی که انجام تشریفات صادراتی همان واحد تولیدی در گمرک ذیربط، مسبوق به سابقه بوده و قبلاً نظر آزمایشگاه درخصوص ماهیت کالاهای صادراتی اخذ گردیده باشد، با رعایت بخشنامه شماره 151790/130832/747/480/71/173 مورخ 7/7/88 نیاز به ارسال مجدد نمونه آزمایشگاه در هر مرحله اظهار (به غیر از فرآورده های مایع نفت و گاز) نمی باشد و سابقه یاد شده مورد پذیرش واقع خواهد شد.

10) اجازه ارزیابی در محل برای محموله های صادراتی

واحدهای متقاضی انجام تشریفات ارزیابی محصولات صادراتی در محل انبار و یا واحد تولیدی خود با رعایت استثنائات ابلاغ شده به گمرکات طی بخشنامه شماره 148045/91860/930/747/930/71/233 مورخ 24/7/90، امکان انجام تشریفات ارزیابی درمحل تولید یا انبار، حتی در ایام تعطیل و خارج از ساعات وقت اداری را خواهند داشت.

11) ارزیابی روی وسیله حمل (حمل یکسره) و اجتناب از تخلیه و بارگیری مجدد محموله های صادراتی
به منظور اجتناب از ایجاد مشکلات برای صادرکنندگان از جمله اتلاف وقت و همچنین کاهش ریسک از بین رفتن و افت کیفیت محمولات صادراتی، درصورت یکنواختی و امکان ارزیابی، به تشخیص مدیر گمرک مربوطه کالاها بر روی وسیله حمل ارزیابی گردند.

12) امکان حمل کالاهای صادراتی با کامیونهای غیر حائز شرایط ترانزیتی

واحدهای تولیدی متقاضی چنانچه برای ارسال محمولات صادراتی خود به مقصد گمرکات مرزی بدلایلی از جمله کمبود کامیونهای حمل حائز شرایط در استان محل تولید و یا تحمیل هزینه های بالای حمل، خواهان ارسال محمولات یاد شده توسط کامیونهای معمولی باشند (مشرط به اینکه کالاهای صادراتی از محل ورود موقت، ورود قطعی نباشد) پس از ارائه درخواست به گمرک محل با رعایت سایر مقررات به تشخیص مدیریت گمرک اجرایی مجاز به ارسال با کامیونهای معمولی خواهند بود.

13) بازنگری ضوابط انتخاب مسیر توسط کمیته راهبری انتخاب مسیر و خروج واحدهای عمده صادراتی از مسیر قرمز

از آنجایی که جلسه کمیته راهبری انتخاب مسیر جهت بازنگری ضوابط سلکتیویتی صادرات به صورت ماهانه در گمرک ایران برگزار و ضوابط مربوطه به گمرکات اجرایی ابلاغ می گردد. لذا تاکید می گردد به منظور پویایی بیشتر، پیشنهادات و نظرات خود را جهت بررسی به کمیته راهبردی اعلام نمایند.

14) حذف الصاق انبار برای محمولات صادراتی البسه و پوشاک به منظور دستیابی به اهداف ذکر شده نسبت به بازنگری و صدور بخشنامه ها،

بخشنامه شماره 56319/93/254650/71/153 مورخ 2/4/93 ابلاغ شده که بر اساس مفاد آن تا زمان برقراری جوایز صادراتی لزوم الصاق قبض انبار برای محمولات صادراتی البسه و پوشاک حذف شده و لازم است حین اظهار به مواردی از جمله الصاق فهرست عدلبندی در صورت تنوع کالا، درج اطلاعات دقیق درخصوص نوع، ارزش، مقدار، کیفیت و عملیات توزین (اعم از وزن خالص و وزن ناخالص) در اظهارنامه مربوطه توجه گردد. ظهرنویسی اظهار نامه ها نیز بایستی با دقت انجام شده و درصورت لزوم (صادرات از محل پروانه های ورود موقت و یا استرداد حقوق ورودی) برای تعیین ماهیت کالا نمونه گیری و ارسال به آزمایشگاه انجام شود.

15) گمرکات تفویض اختیار شده برای رسیدگی پرونده های استرداد حقوق ورودی

گمرکاتی که بررسی پرونده های استرداد حقوق ورودی به موجب مکاتبات متعدد به آنها تفویض اختیار شده اند عبارتند از: گمرک شهریار(تهران)، یزد، مشهد، قزوین، اصفهان، زنجان، سهلان، ارومیه، بندرانزلی، نوشهر، شیراز، تبریز، بندرامام خمینی(ره)، زاهدان، جلفا، بیرجند، سمنان، شهید رجایی بندرعباس می باشد.

16) تسریع در رسیدگی به درخواست های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان نمونه

درخواستهای استرداد حقوق ورودی مربوط به صادرکنندگان نمونه ملی سالهای گذشته و صدور حکم استرداد با اخذ تعهد و بدون نیاز به استعلام از گمرکات خروجی درخصوص شماره و تاریخ ردیف مرزی خروج و بدون درخواست ارسال اصل اسناد از سوی گمرکات به منظور تسریع در روند رسیدگی به درخواستهای این دسته از صادرکنندگان بررسی گردد. متعاقبا رسیدگی به استعلامات دفتر صادرات و گمرکات اجرایی درخصوص صادرکنندگان مزبور در اولویت قرار گرفته و پاسخ استعلامات در اسرع وقت و از طریق نمابر یا پست پیشتاز و یا قرار گرفتن اطلاعات برروی ftp ارسال گردد. ضمنا گمرکات اجرایی که استرداد حقوق ورودی به آنها تفویض اختیار گردیده لازم است در اسرع وقت ضمن تعیین واحدی به عنوان واحد استرداد اعضای آن را مشخص و مراتب را به دفتر صادرات نیز اعلام و در کوتاهترین زمان نیز پرونده های معوقه قبلی را مورد رسیدگی و صدور حکم قرار داده و نسبت به پرداخت مطالبات صادرکنندگان اقدام نمایند.

17) گمرکات تفویض اختیار شده برای صدور مجوز ورود موقت جهت پردازش

طبق بخشنامه 158449/136005/113/14/71/265 مورخ 8/8/90 بررسی و اجازه صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه جهت پردازش به گمرکات سمنان، قزوین، تهران، یزد، شیراز، ارومیه، نوشهر، تبریز، مشهد، بندرانزلی، اصفهان، زنجان، شهید باهنر و بندر لنگه (دو گمرک اخیر الذکر صرفا برای کارتن خالی جهت بسته بندی میوه و تره بار)، گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) (صرفا برای طلا)، گمرک کرمانشاه (صرفا برای کیسه خالی) تفویض اختیار شده است.

18) امکان صادرات کالاهای صادرکنندگان دارای گواهی صادر کننده برتر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی استاندار

د کالاهای صادراتی متعلق به تولیدکنندگان و بازرگانان دارنده گواهی صادر کننده برتر از سازمان استاندارد بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد (به غیر از محموله های مایع نفت و گاز مشمول دستورالعمل ستاد، کالاهای از محل ورود موقت- قطعی- مشمول عوارض و یا محدودیت) امکان صادرات خواهند داشت.

18) امکان اظهار فرآورده های مایع نفت و گاز توسط صادرکنندگان غیر خوشنام از گمرکات داخلی نامبرده

19) به منظور سهولت صادرات مشتقات مایع نفت و گاز،

صادرکنندگان مربوطه می توانند محمولات خود را از گمرکات داخلی مجاز (غرب تهران، اصفهان، یزد، شیراز، قم، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، سمنان) گمرک مشهد (صرفاً جهت خروج محموله های صادراتی از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون) و گمرک جلفا (صرفا جهت خروج محموله های صادراتی از گمرکات مرزی نوردوز) توسط کلیه شرکت های تولیدی و بازرگانی فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز فاقد مجوز استفاده از تسهیلات صادرات فرآورده های نفتی (غیر خوشنام) با رعایت دقیق مفاد بخشنامه ردیف 568 مورخ 24/12/92 صادر نمایند.

20) تشکیل ستاد صادرات

به منظور اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشبرد اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی دولت محترم و مرتفع نمودن مسایل و مشکلات گزارش شده در امر صادرات، ستادی با حضور ریاست کل، معاونین و همچنین مدیران گمرکات اجرایی عمده صادرات از جمله: گمرکات استان هرمزگان، تهران ، بوشهر، کرمانشاه، خراسان رضوی و نماینده ای اتاق بازرگانی هر دو ماه یکبار تشکیل می گردد. گمرکات اجرایی مکلفند ماهانه گزارشی از چالشهای روبرو و پیشنهادات اصلاحی جهت رفع موانع و مشکلاتی مربوطه را جهت طرح و بررسی و ارائه راه حل به این ستاد اعلام نمایند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.