بارنامه مستر گروهی (GROUPAGE B\L/ MASTER)

فورواردرها مجازند کالاهای همگونی را که توسط فروشندگان مختلف به مقصدهای یکسانی ارسال می‌گردد , به صورت گروهی بسته بندی نموده و به عنوان یک محموله ارسال نمایند مالک کشتی در این گونه موارد اقدام به صدور بارنامه گروهی GROUPAGE BILL OF LADING می نماید. نظر به اینکه فورواردر نمی‌تواند بارنامه صاد رشده توسط مالک کشتی را به هر یک از فروشندگان کالا بدهد لذا اقدام به صدور گواهی حمل برای هر یک از فروشندگان کالاها می‌نماید . این سند را اصطلاحاً HOUSE BILL OF LADING یا بارنامه داخلی می‌نامند و در مقصد نماینده فورواردر اقدام به گشایش محموله گروهی نموده و بر اساس HOUSE BILL OF LADING یا بارنامه داخلی , کالاهای فرستاده شده را به گیرندگان آنها تحویل می‌دهند . موارد استفاده از این شیوه رو به افزایش است زیرا استفاده از کانتینر برای حمل و نقل در سالیان اخیر افزایش یافته است. مزایای ارسال کالا به شیوه GROUPAGE B\L عبارت است از : صرفه جوئی در هزینه بسته بندی کمتر , معمولاً انتقال سریعتر , خطر دله‌دزدی کمتر , کمتر صدمه دیدن کالا , نرخ هزینه حمل نیز در مقایسه حمل جداگانه کالا , ارزانتر می باشد . قابل ذکر است که بارنامه های مذکور در فوق غیر قابل معامله و انتقال می‌باشد.

بارنامه مستر MASTER بارنامه داخلی HOUSE آیتم
خط کشتیرانی SHIPPING LINE FREIGHT FORWARDER صادر می شود ISSUED BY
نماینده خط در مقصد DESTINATION AGENT وارد کننده واقعی ACTUAL IMPORTER گیرنده CONSIGNEE
فورواردر مبدا NVOCC OPERATOR OR FREIGHT FORWARDER فرستنده واقعی ACTUAL EXPORTER فرستنده SHIPPER
اطلاعات مشابهی هر دو بارنامه دارند
SAME INFORMATION ON BOTH B.L
بقیه موارد ALL OTHER DATA

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.