شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک لیمو از کشور سومالی

شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک لیمو (Citrus aurantiifolia) Dried lemon از کشور سومالی

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور سومالی و یا ارگان رسمی دولتی مسئول صدور گواهی بهداشت نباتی در کشور سومالی.
2- در صورتیکه بعد از خشک شدن لیمو، محموله بیش از مدت یکماه در انبار باقی مانده باشد، بایستی با گاز فسفین به میزان 3-2 گرم در مترمکعب حجم محموله در دمای بالاتر از °C15 به مدت یک هفته در شرایط اتمسفریک دز زیر پوشش پلاستیکی یا داخل اطاقک، قبل از بارگیری و حمل کالا در کشور سومالی ضدعفونی شود و مشخصات آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه درج گردد.
3- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
4- ارائه اصل گواهی بهداشت نباتی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفاً بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.