واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مستعمل بدون رعایت قانون واردات خودرو

شماره : 137313/93/67/80/113/73/321 تاریخ : 27/07/1393
گمرک…….
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 23162/210/93 مورخ 1/5/93 سازمتن توسعه تجارت منضم به نامه های شماره 1703/93 مورخ 31/4/93 و 1574/93 مورخ 1/5/93 سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم مشمولیت قانون خودرو بر ماشین آلات راهسازی و معدنی مستعمل و موافقت کلی سازمان مزبور در این خصوص جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.بدیهی است اخذ سایر مجوزهای مربوطه به قوت خود باقیست، ضمناً ابلاغ مراتب به گمرکات غیر تخصصی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری–مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.