شرایط قرنطینه ای واردات گل خشک گیاه از کشور آلمان

شرایط قرنطینه ای واردات گل خشک گیاه (Hibiscus sabdariffa) جهت مصرف خوراکی از کشور آلمان

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور آلمان دال بر عاری بودن محموله از کلیه آفات و بیماریهای گیاهی.
2- ضدعفونی محموله با گاز فسفین به میزان 5/1- 1 گرم در متر مکعب حجم محموله در دمای °c 15 و بالاتر به مدت یک هفته در کشور آلمان و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
توجه:
در صورتی که محموله به روش Maba therm system بسته بندی شده باشد و این موضوع در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه تایید شده باشد نیاز به انجام ضد عفونی ندارد.
3- محموله بایستی در بسته بندی تمیز و مناسب بوده و عاری از خاک، بقایای گیاهی ، بذور علف های هرز و حشرات زنده باشد.
4- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یا امحاء خواهد شد. (در صورت آلودگی به عوامل خسارت زای قرنطینه ای محموله عودت یا امحاء می گردد.)
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
7- در صورتیـــکه محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، محموله باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد(Re- Export) از ارگان ذیربط کشور ثالث و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.