شرایط قرنطینه ای واردات بذر گیاه (Argania sp.)

شرایط قرنطینه ای واردات بذر گیاه (Argania sp.)
از کشور مراکش در مقادیر محدود جهت امور تحقیقاتی

1- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مراکش و یا ارگان رسمی دولتی مسئول صدور گواهی بهداشت گیاهی در آن کشور.
2- ضد عفونی بذور با محلول ویتاواکس 2 در هزار در کشور مبدا و درج آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
3- محموله باید کاملا عاری از خاک، بقایای گیاهی، بذور علف های هرز ، حشرات زنده و علائم بیماریها باشد.
4- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
5- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مراکش و یا گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد کشور ثالث و نسخه کپی گواهی بهداشت کشور مراکش مطابق با شرایط اعلامی به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید کالا الزامی بوده و در غیر این صورت از ترخیص محموله به دلیل نقص مدارک جلوگیری شده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان احتمالی بر عهده وارد کننده خواهد بود.
6- هر بخش از محموله باید در بسته بندی های مناسب بوده ودارای برچسبی (lable) باشد که به طور واضح نام علمی (جنس و گونه) گیاه مربوطه بر روی آن درج شده باشد.
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی، صرفاً بعد از بررسی و تائید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
8- در صورتیـــکه محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، محموله باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد(Re- Export) از ارگان ذیربط کشور ثالث و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده بر طبق ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.