اعلام IPI خودروی سواری MVM315 new شرکت مدیران

تاریخ: 27/7/1393
شماره بخشنامه: 131294/93/310
بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام IPI خودروی سواری MVM315new شرکت مدیران
به پیوست تصویر نامه شماره 38295/210/93 مورخ 14/7/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 147702/60 مورخ 6/7/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه و ضمائم آن در خصوص محاسبه درصد ارزش ساخت داخل (ipi) مربوط به خودرو سواری (mvm315new) sq7150a137f به میزان (17%) هفده درصد به نام شرکت خودرو سازی مدیران به شناسه ملی 106330049197 و زمان اعتبار پایان سال 93 ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به مورد طبق دفترچه های ipi مربوطه با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.