تایید اوراق و مدارک تحصیلی دانش آموزان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج

تایید مدارک و اوراق تحصیلی که به طور معمول از سوی دانش آموزان به بخش دانشجویی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارائه می شود تابع شرایط و مشخصات زیر می باشد :

  • کلیه مدارک ، اوراق و یا گواهیهای تحصیلی مورد ارایه می بایست دارای مهر و امضای دبیرستان یا موسسه محل تحصیل (و دیگر مراجع معتبر محلی که ممکن است از سوی مسئول بخش دانشجویی نمایندگی اعلام شود) باشد.
  • هنگام تایید اوراق و مدارک ارایه اصل گذرنامه معتبر ایرانی از سوی صاحب مدارک الزامی است.
  • مشخصات مندرج در اوراق و مدارک تحصیلی می بایست با مشخصات مندرج در گذرنامه ایرانی صاحب مدارک یکسان باشد.
  • تایید هر نوع گواهی یا مدرک که دارای هرگونه خدشه ، اشکال یا شک و شبهه باشد ، خلاف قوانین و مقررات می باشد.

کپی برابر با اصل اوراق و مدارک تحصیلی
برای تایید اوراق و مدارکی از قبیل کارت یا اقامت دانش آموزی ، گذرنامه ، شناسنامه و یا … که تایید اصل آنها مجاز نمی باشد می بایست نسبت به تایید تصویر آنها با عنوان “فتوکپی برابر با اصل ” اقدام نمود.

  • دانش آموز متقاضی تایید تصویر مدارک مورد اشاره می بایست نسبت تهیه تصویری خوانا (وسط کاغذ A4) از مدرک مورد نظر اقدام و همراه با اصل مدرک به بخش دانشجویی نمایندگی اقدام نماید.
  • تصاویر تهیه شده در اندازه ” A5 ” برای تایید مناسب و مطلوب نمی باشند.
  • برابر با اصل اوراق و مدارک خارجی غیر تحصیلی مجاز نمی باشد.
  • برابر با اصل اوراق و مدارک بدون رویت اصل آنها ممنوع می باشد.
  • برابر با اصل تصاویر ناخوانای اوراق و مدارک باعث ایجاد مشکلات متعدد برای شخص دانش آموز خواهد شد.
  • برابر با اصل اوراق و مدارک دانش آموزان با دریافت هزینه مربوطه صورت می پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.