شرایط قرنطینه ای بذر گوجه فرنگی زینتی (Lycopersicon escolentum) از کشور دانمارک

شرایط قرنطینه ای بذر گوجه فرنگی زینتی (Lycopersicon escolentum)از کشور دانمارک

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور دانمارک که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1- Septoria lycopersici 2- Didymella lycopersici

2. در قسمت A.D (توضیحات اضافی) عاری بودن گیاهان مادری بذور فوق در طول دوره رشد در محل تولید واقع در کشور دانمارک ، از بیماری های ذیل تائید شده باشد و یا در قسمت A.D (توضیحات اضافی) قید گردد که با انجام تست های آزمایشگاهی لازم بر روی بذور در کشور دانمارک عاری بودن آنها از بیماریهای ذیل تائید می شود.

1- Tomato black ring virus 2- Pseudomonas syringae pv. tomato

3. تائــــــــید عاری بودن محل تولید بذور فوق از نماتد Aphelenchoides ritzemabosi و درج این موضوع در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
توجه:
درج اسامی علمی آفات و بیماریهای گیاهی فوق درگواهی بهداشت گیاهی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک ازترخیص کالا جلوگیری ومسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده واردکننده خواهد بود.
4- ضد عفونی بذور با یک حشره کش و یک قارچکش مناسب قبل از بسته بندی در کشور دانمارک و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
5- محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی ، بذور علف های هرز ، حشرات زنده و علائم بیماریها باشد.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء مطابق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید کالا الزامی بوده و در غیر این صورت از ترخیص محموله به دلیل نقص مدارک جلوگیری شده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان احتمالی بر عهده وارد کننده خواهد بود.
8- هر بخش از محموله باید دارای بسته بندی مناسب بوده و دارای برچسبی (label) باشد که به طور وضوح نام علمی گیاه (جنس و گونه) بر روی آن درج شده باشد.
9- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
10- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.