تمدید اعتبار IPI اتوبوس MANRO7 تولید شرکت یاوران خودرو شرق

تاریخ: 27/7/1393
شماره بخشنامه: 131274/93/125520/791/73/309
بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید اعتبار IPI اتوبوس MANRO7 تولید شرکت یاوران خودرو شرق
به پیوست تصاویر نامه های شماره 36583/210/93 و 144508/60 مورخ 1/7/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل اتوبوس بین شهری مدل MANRO7 تولیدی شرکت یاوران خودرو شرق به میزان 47% تا پایان سال جاری جهت اقدام با رعایت مقررات ارسال می گردد.

فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.