نحوه واردات گوشت و مقررات مربوط به آن

ما در این قسمت به موضوع واردات گوشت می پردازیم. با توجه به اینکه واردات گوشت به علت حساس بودن مراحل خاص و مفاهیم خاصی در آن وجود دارد ما اول مفاهیم مربوطه را توضیح خواهیم دارد.

 گواهی بهداشت  قرارداد خرید گوشت  IHR

 
جدول تعرفه های واردات گوشت :

 0201
گوشت حیوانات از نوع گاو تاه یا سردکرده
 0202
گوشت حیوانات از نوع گاو، منجمد
 0203
گوشت از نوع خوک، تازه سردکرد یا منجمد
 0204
گوشت از نوع گوسفند یا بز، تازه سردکرده یا منجمد
 0205
گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه سرد کرده یا منحمد
 0206
احشاء خوراکی از نوع گاو، خوک، گوسفند، بز، اسب،الاغ ،قاطر یا استر، تازه سردکرده یا منجمد
 
 0207
گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 0105 ، تازه سرد کرده یا منجمد
 
 0208
سایر گوشتها و احشاء خوراکی گوشت، تازه سرد کرده یا منجمد
 
 
 0209
چربی خوک، به غیر از چربی گوشت و چربی ماکیان، ذوب نشده و یا به نحو دیگری استخراج نشده، تازه سرد کرده، منجمد، نمک زده شده، در آب نمک خوابانده شده،خشک شده یا دودی شده
 0210
گوشت و احشاء خوراکی، نمک زده، در آب نمک، خشک کرده یا دودی؛ آرد و زبره خوراکی گوشت یا
احشاء.
 
         

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.