بارنامه قابل انتقال و معامله (Negotiable B/L)

وقتی که بارنامه به حواله کرد ( To order) صادر شده باشد بارنامه قابل معامله و انتقال است. دارنده این بارنامه میتواند کالا را از شرکت حمل کننده تحویل بگیرد.

۴- بارنامه قابل انتقال و معامله (Negotiable B/L)

۴- بارنامه قابل انتقال و معامله (Negotiable B/L)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.