بارنامه آن‌بورد ( ON BOARD)

بارنامه مزیور دال بر آن است که کالا در خن کشتی جا داده شده است و حتماً با آن کشتی حمل خواهد شد. بدین ترتیب به طرفین داد و ستد و بانک‌های ذیربط این اطمینان را می‌دهد.

بارنامه آن بورد

بارنامه آن بورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.