بارنامه آن دک (ON DECK)

بارنامه مزبور دال بر آن است که کالا در خن کشتی جا نگرفته بلکه روی عرشه کشتی قرار گرفته و بسته به نوع کالا آسیب پذیر است. البته برخی کالا‌ها مانند آهن‌آلات الزاماً باید روی عرشه کشتی قرار گیرند. بانک‌ها از پذیرش و معامله اینگونه بارنامه‌ها امتناع می‌کنند.

حمل روی عرشه کشتی

حمل روی عرشه کشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.