شرایط قرنطینه ای واردات پیاز خوراکی از کشور اوکراین

شرایط قرنطینه ای واردات پیاز خوراکی (Allium cepa) از کشور اکراین

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور اکراین که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Aphelenchoides fragariae 6. Phytomyza gymnostoma
2.Acrolepiopsis assectella 7. Loxostege sticticalis
3. Alternaria porri 8. Olpidium brassicae
4. Calliphora vomitoria 9 .Plasmodiophora brassicae
5. Delia floralis

2- تائــــــــید عاری بودن محل تولید پیاز های فوق از نماتد قرنطینه ای Globodera rostochiensis و درج این موضوع در قسمت A.D (توضیحات اضافی)گواهی بهداشت نباتی مربوطه.
توجه: درج اسامی علمی آفات و بیماریهای فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
3- ضد عفونی محموله در کشور اکراین با گاز متیل بروماید به مقدار 32 گرم در متر مکعب برای مدت 2 ساعت و در دمای 32 درجه سانتی گراد در شرایط آتمسفریک ویا به مقدار 48 گرم بر متر مکعب به مدت 2 ساعت در دمای 7/31-7/26 درجه سانتی گراد در شرایط آتمسفریک و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت مربوطه با این شرط که پیاز ها در هنگام ضد عفونی خیس نباشند.
4- محموله وارداتی باید کاملا خشک و عاری از هرگونه ریشه ، خاک ، بذور علفهای هرز، حشرات زنده و علائم بیماریهای گیاهی باشد.
5- محموله باید در بسته بندی های مناسب تمیز و غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ، کاه و بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7- حمل محموله از کشور مبدا باید به صورت یکسره صورت پذیرفته و از هر گونه تخلیه و بارگیری در کشور ثالث جلو گیری شود.
8- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با بند یک ، دو و سه این شرایط و دیگر اسناد همراه محموله به کارشناسان قرنطینه ای در مرز ورودی الزامی است، در غیر اینصورت از ترخیص محموله جلوگیری خواهد شد.
9- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.