شرایط قرنطینه ای واردات بذر جعفری (Petroselinum hortense) از کشور روسیه

شرایط قرنطینه ای واردات بذر جعفری (Petroselinum hortense) جهت کاشت از کشور روسیه

1- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور روسیه و یا ارگان رسمی دولتی مسئول صدور گواهی بهداشت گیاهی در آن کشور .
2- ضد عفونی بذور در کشور مبداء با یک قارچکش و یک حشره کش مناسب و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
3- محموله باید کاملا عاری از خاک، بقایای گیاهی، بذور علف های هرز ، حشرات زنده و علائم بیماریها باشد.
4- باتوجه به عدم امکان ضدعفونی وکنترل کامل عوامل خسارتزای قرنطینه ای در مبادی ورودی ، در صورت آلودگی محموله به عوامل خسارتزای قرنطینه ای محموله عودت یا امحاء خواهد شد.
5- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور روسیه و یا گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد کشور ثالث و نسخه کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور آلمان مطابق با شرایط اعلامی به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید کالا الزامی بوده و در غیر این صورت از ترخیص محموله به دلیل نقص مدارک جلوگیری شده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان احتمالی بر عهده وارد کننده خواهد بود.
6- هر بخش از محموله باید در بسته بندی های مناسب بوده ودارای برچسبی (lable) باشد که به طور واضح نام علمی (جنس و گونه) گیاه مربوطه بر روی آن درج شده باشد.
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی، صرفاً بعد از بررسی و تائید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
8- در صورتیـــکه محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، محموله باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد(Re- Export) از ارگان ذیربط کشور ثالث و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده بر طبق ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.