شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از بنادر جنوبی کشور

شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس (Ananas comosus) از بنادر جنوبی کشور
1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Bactrocera kirki 2. Unaspis citri
3. Dysmicoccus brevipes 4 Phenacoccus maderensis
5. Dysmicoccus brosduvalii 6. Pseudococcus jackbeardsleyi
7. Saccharicoccus sacchari 8. Parasaissetia nigra
9. Ceratocyctis paradoxa 10. Cryptophlebia leucotrea
11. Eudocima fullonia 12. Thecla basilides
13. Planococccus njalensis

توجه:
درج اسامی علمی آفات فوق در گواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
3- ضدعفونی میوه های وارداتی در کشور مبداء با گاز متیل بروماید به مقدار 32 گرم در متر مکعب برای مدت 6 ساعت در دمای 21 درجه سانتی گراد و درج مشخات آن در گواهی بهداشت مربوطه .
4- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور مبداء بامشخصات مندرج دربند یک ، دو و سه این شرایط و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی درهنگام بازدید محـموله درگمرک الزامی است و درغیراینصورت از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعداز بررسی و تایید مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
7- حمل محموله از کشور مبداء به کشور مقصد بایستی به صورت یکسره انجام شده و هرگونه تخلیه و بارگیری مجدد در کشور ثالث مورد قبول نمیباشد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

1 فکر می‌کنند “شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از بنادر جنوبی کشور

  1. abdullah

    بخور با متیل بروماید در آمریکای جنوبی ممنوع است. آیا راه حلی برای آن وجود دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.