شرایط قرنطینه ای واردات مرکبات از کشور سوریه

شرایط قرنطینه ای واردات میوه مرکبات(Citrus sp.) از کشور سوریه از طریق مرز بازرگان

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از ارگان ذیربط وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Ceratitis capitata
2. Prays citri
3. Diaporthe citri

توجه: درج اسامی علمی فوق در گواهی بهداشت نباتی کشور مبداء که می بایست صرفا توسط دپارتمان حفظ نباتات صادر گردد الزامی بوده و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص محموله جلوگیری به عمل آمده و مسئولیت هرگونه ضررو زیان به عهده واردکننده خواهد بود.
2- محموله پس ازآماده سازی اولیه درکشور مبداء، باید مراحل ذیل (شستشو با فشار آب- برس زدن- غوطه ورکردن درقارچ کش مناسب- شستشوی مجدد با آب- خشک کردن باهوای داغ و واکس زدن) برروی آنها صورت گرفته وطبق موارد ذیل آفت زدائی شده باشند.
3- محموله میوه پرتقال در کشور مبداء با روش سرما دهی طبق جدول ذیل:
°C 22/2 یا کمتر °C 66/1 یا کمتر °C 11/1 یا کمتر °C 55/0 یا کمتر درجه حرارت (درجه سانتی گراد)
16 14 12 11 مدت زمان سرمادهی (روز پیوسته)
سردخانه باید مجهز به تجهیزات اتوماتیک ثبت کننده دما در هر 5 دقیقه و حداقل 5 سنسور ثبت دما که سه سنسور دمای مغز میوه و دو سنسور دمای انبار را ثبت نماید، باشد و مدارک مربوطه شامل اصل پرینت ترموگراف هر یک از سنسورها که توسط حفظ نباتات کشور سوریه تایید شده باشد در هنگام بازرسی قرنطینه ای در مبداء ورودی به کارشناس قرنطینه گیاهی ارائه شود.
توجه :
الف:پس از پایان سرمادهی، محموله باید بلافاصله توسط کانتینرهای یخچال دار حمل گردد یا تا زمان حمل در سردخانه در شرایط قرنطینه ای نگهداری شود.
ب: زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز میوه ها به دمای مورد نظر برسد.
4- به محض صد.ور گواهی بهداشت گیاهی و ضمیمه آن توسط دپارتمان حفظ نباتات سوریه، یک نسخه آن به سازمان حفظ نباتات جمهوری اسلامی ایران به شماره نمابر 22401012-21-0098 ارسال شود.
5- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از ،شاخ و برگ ،کاه و دیگر مواد خام و بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
6- قبل از ورود محموله به گمرک ورودی باید تصویر گواهی بهداشت گیاهی آن به سازمان حفظ نباتات جمهوری اسلامی ایران واصل شده باشد
7- ارائه اصل گواهی بهداشــت نباتی (گواهی بهداشت نباید دست نویس یا مخدوش باشد) منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی درهنگام ورود کالا به گمرک ورودی الزامی می باشد.
8- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
9- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
10- حمل محموله از کشور مبداء به کشور مقصد بایستی به صورت یکسره انجام شده و هرگونه تخلیه و بارگیری مجدد در کشور ثالث مورد قبول نمی باشد.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.