شرایط قرنطینه ای واردات میوه مرکبات (Citrus sp.) از کشور اسپانیا

شرایط قرنطینه ای واردات میوه مرکبات (Citrus sp.) از کشور اسپانیا از طریق مرزهای آبی بندرعباس و بندر بوشهر

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر وزارت کشاورزی کشور اسپانیا دال بر عاری بودن محموله از کلیه آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز قرنطینه ای و در قسمت A.D. (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Ceratitis capitata 6. Otiorhynchus cribricollis
2. Cryptoblabes gnidiella 7. Parasaissetia nigra
3. Diaporthe citri 8. Pseudococcus calceolariae
4. Dysmicoccus brevipes 9. Prays citri
5. Elsinoë fawcettii 10. Nipaecoccus calceolariae

توجه:
درج اسامی علمی آفات فوق در گواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2- حمل محموله ازکشور اسپانیا به کشور ایران باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هرگونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشور ثالث مورد تایید نمی باشد.
3- محموله باید پس از آماده سازی اولیه در کشور اسپانیا باید مراحل ذیل (شستشو با فشار آب – برس زدن –
غوطه ور کردن در قارچ کش مناسب – شستشوی مجدد با آب- واکس زدن و خشک کردن با هوای داغ) بر روی آنها صورت گرفته باشد.
4- ضد عفونی محموله با روش سرمادهی مطابق جدول ذیل بایستی در طی مسیر حمل انجام گیرد.
°C 22/2 یا کمتر °C 66/1 یا کمتر °C 11/1 یا کمتر °C 55/0 یا کمتر درجه حرارت (درجه سانتی گراد)
16 14 12 11 مدت زمان سرمادهی (روز پیوسته)
توجه: محموله در طول مسیر، باید در داخل کشتی های مجهز به سرد خانه و یا کانتینرهای یخچال دار مجهز به تجهیزات دقیق ثبت دما در هر ساعت بصورت اتوماتیک انجام گردد ( هر انبار کشتی یا کانتینر یخچال دار، باید دارای حداقل 3 سنسور ثبت دما که در ابتدا، وسط و انتهای محموله قرار داده می شود، باشد و دمای پالپ میوه را ثبت نماید) و مدارک مربوطه هنگام بازرسی
قرنطینه ای به کارشناس قرنطینه گیاهی مستقر در بنادر ورودی بندر عباس / بندر بوشهر ارایه شود. قبل از پهلو گیری کشتی در بندر ورودی، مدت زمان سرما دهی می بایست به اتمام رسیده باشد
5- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور اسپانیا منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
6- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ،کاه و دیگر مواد خام و بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
7- محموله بایستی کاملاً سالم و عاری از آفات ذکر شده در قسمت A.D. باشد و در صورت مشاهده آلودگی به انواع شپشک، نظر به عدم فراهم بودن شرایط فنی برای انجام عملیات ضدعفونی، محموله عودت داده می شود و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده واردکننده خواهد بود.
8- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
9- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفا” بعد از بررسی و تائید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.