شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت هند

شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت(Zea mays)
از کشور هندوستان جهت مصرف روغنکشی و خوراکی (به استثناء بذر)

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای گیاهی و علف هرز ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Araecerus fasciculatus
2. Stenocarpella maydis
3. Pantoea stewartii sub sp. stewartii
4. Stenocarpella macrospore
5. Ambrosia spp.

2- در قسمت A.D (توضیحات اضافی) تایید گردد که محموله در منطقه عاری از علف هرز زیر تولید شده است
1. Striga spp
توجه:
درج اسامی علمی آفات ، بیماریهای گیاهی و علف هرز فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
3- ضد عفونی محموله با گاز فسفین (فسفید آلومینیوم) با دز 2 گرم در متر مکعب حجم محموله در شرایط اتمسفریک در دمای بالاتر از 15 درجه سانتی گراد به مدت حداقل یک هفته در کشور مبداء ( در انبار یا زمان بارگیری) و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
4- ارائه اصل گواهی بهداشت نباتی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است، در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یا امحاء خواهد شد . ( توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی، صرفاً بعد از بررسی و تائید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.
8- مرز ورودی صرفا مرز های آبی جنوب کشور (بندرچابهار، بندر عباس ، بندرلنگه ، بندر بوشهر و بندر امام خمینی (ره) )می باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده بر طبق ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

مهر سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.