شرایط قرنطینه ای واردات میوه انبه از کشور پاکستان

شرایط قرنطینه ای واردات میوه انبه(Mangifera indica) از کشور پاکستان

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از دپارتمان حفظ نباتات پاکستان واقع در شهر کراچی که در قسمت A.D. (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای قرنطینه ای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Sternochetus mangiferae
2. Bactrocera dorsalis
3. Cryptoblabes gnidiella
4. Eudocima fullonia
5. Sternochetus frigidus

2- در قسمت A.D (توضیحات اضافی) عاری بودن منطقه تولید میوه های فوق واقع در کشور پاکستان ، از باکتری ذیل تائید شده باشد .

1. Xanthomonas campestris pv. mangiferaindica

توجه:
درج اسامی علمی فوق در گواهی بهداشت گیاهی کشور مبدا که می بایست صرفا توسط دپارتمان حفظ نباتات پاکستان در شهر کراچی صادر گردد الزامی بوده و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص محموله جلوگیری به عمل آمده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
3 . محموله میوه انبه باید با نظارت کارشناس قرنطینه دپارتمان حفظ نباتات پاکستان در یکی از مراکز تائید شده ضدعفونی میوه انبه در شهر کراچی با روش آب گرم با رعایت شرایط ذیل ضدعفونی شود:
الف) سورت کردن میوه ها و انتخاب میوه های یک اندازه
ب) دمای مغز میوه (در نزدیکی دانه) قبل از شروع ضدعفونی باید °c21 یا بالاتر باشد.
ج) غوطه ور کردن میوه ها در آب گرم °c1/46 بنحوی که فاصله میوه ها از سطح آب در تمام مدت ضدعفونی حداقل 10 سانتیمتر باشد.
د) در طول مدت ضدعفونی (75- 65 دقیقه) بایستی دمای آب در حد °c1/46 حفظ شده و به حد پایین تر از °c6/45 نرسد (کاهش دما تا °c6/45 حداکثر به مدت 10 دقیقه مجاز بوده و در صورت ادامه کاهش دما، نتیجه ضدعفونی قابل قبول نمی باشد.)
ه) دمای میوه باید در طی 5 دقیقه اول ضدعفونی به °c1/46 برسد.
و) 30 دقیقه بعد از پایان ضدعفونی، عملیات سرو کردن میوه ها با وارد کردن آنها در محیطی با دمای °c9/13- °c8/12 و با رطوبت نسبی 90- 85 درصد باید انجام شود تا به کیفیت میوه های ضدعفونی شده لطمه ای وارد نشود.
4. به محض صدور گواهی بهداشت گیاهی و ضمیمه آن توسط دپارتمان حفظ نباتات پاکستان شهر کراچی، یک نسخه به سازمان حفظ نباتات جمهوری اسلامی ایران به شماره نمابر 2401012-21-0098 ارسال شود.
5. گواهی بهداشت گیاهی نباید دست نویس و یا مخدوش باشد.
6. قبل از ورود محموله به گمرک ورودی بندر عباس / فرودگاه مهرآباد باید تصویر گواهی بهداشت گیاهی آن به سازمان حفظ نباتات جمهوری اسلامی ایران واصل شده باشد.
7. ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام ورود کالا به گمرک ورودی بندر عباس / فرودگاه مهرآباد الزامی است.
8. واردات میوه انبه از کشور پاکستان، از طریق مرزهای زمینی میرجاوه و چابهار نیز امکان پذیر می باشد.
9. چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
10. پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
11- حمل محموله از کشور مبداء به کشور مقصد بایستی به صورت یکسره انجام شده و هرگونه تخلیه و بارگیری مجدد در کشور ثالث مورد قبول نمیباشد.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.