شرایط قرنطینه ای واردات خرده چوب راش (Fagus spp.) از کشور آلمان

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور آلمان که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1.Hylobius abietis                    5. Otiorynchus singularis
2. Lymantria monacha             6. Tremex fuscicornis
3. Phytophthora cinnamomi     7. Xylosandrus germanus
4. Ophiostoma spp.

توجه:
درج اسامی علمی آفات و بیماریهای فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک ازترخیص کالا جلوگیری ومسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده واردکننده خواهد بود.
2- اندازه قطعات خرده چوب باید حداکثر به قطر 10 میلیمتر و طول 80 میلیمتر و عرض40 میلیمتر باشد.
(وجود حداکثر 2% خرده چوب با قطر تا 15 میلیمتر در محموله قابل پذیرش خواهد بود.)
3- ضدعفونی محموله فقط به روش heat treatment به نحوی که دمای مغز محموله (بسته بندی ها) خرده چوب به 70 درجه سانتیگراد رسیده و به طور مداوم به مدت حداقل 4 ساعت حفظ شود.
توجه: ارائه ترموگراف دمای مغز محموله و محیط ، به مامورین قرنطینه مرزی الزامی است.
4- محموله باید کاملا عاری از خاک و بقایای پوسیده گیاهی باشد.
5- محموله خرده چوب باید در داخل کانتینر های فلزی و یا پس از بسته بندی در کیسه های پلی اتیلن و یا پلاستیکی نو و سالم به کشور حمل گردد.
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
7- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
8- ارائه اصل این نامه و گواهی بهداشت نباتی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
9- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.