معافیت تحصیلی دانش آموزان مشمول خدمت نظام وظیفه

student 1دانش آموزان مشمول خدمت نظام وظیفه درصورت اشتغال به تحصیل حداکثر تا سن 24 سالگی می توانند از معافیت دانش آموزی استفاده نمایند.

مدارک لازم:

  • تکمیل یک برگ پرسشنامه درخواست معافیت تحصیلی (نمونه شماره 9)

  • دریافت فرم شماره 9 ( پرسشنامه درخواست اخذ معافیت تحصیلی )

  • اصل شناسنامه عکس دار دانش آموز مشمول و دو نسخه تصویر تمام صفحات

  • اصل گذرنامه معتبر و دو نسخه تصویر تمام صفحات

  • اصل مدرک اقامت معتبر و دو نسخه تصویر تمام صفحات

  • گواهی اشتغال به تحصیل در دبیرستان/ هنرستان/ دوره پیش دانشگاهی/ نیمه دوم سال آخر دوره راهنمایی با ذکر تاریخ شروع و پایان (احتمالی) تحصیل با مهر و امضای مدیر دبیرستان

  • یک قطعه عکس 3 × 2 رنگی (پشت نویسی شده) با زمینه روشن و تمام رخ مشمول

  • نام و نام خانوادگی، نشانی و تلفن یکی از بستگان مشمول در ایران جهت پیگیری امور

توضیحات:

  • به منظور پیگیری و اخذ معافیت تحصیلی ، مدارک مورد اشاره پس از تایید بخش دانشجویی نمایندگی می بایست از طریق بستگان متقاضی تحویل اداره کل مدارس خارج از کشور – وزارت آموزش و پرورش گردد. بستگان متقاضی پس از دریافت معافیت مزبور می بایست آن را به اداره امور دانشجویی و بورسها – وزارت امور خارجه تحویل تا به نمایندگی مربوطه ارسال گردد.
  • بخش دانشجویی نمایندگی به محض وصول معافیت ، مراتب را در اسرع وقت به اطلاع متقاضی خواهد رساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.