ضوابط فنی واردات خودروی سواری OPEL ASTRA

اریخ: 22/7/1393

شماره بخشنامه: 120362/93/119960/702/73/283

بخشنامه گمرک ایران در خصوصابلاغ مشخصات خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاریOPEL

 به پیوست تصویر نامه شماره 35334/210/93 مورخ 30/6/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 109047/60 مورخ 15/5/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص ضوابط فنی خودروهای سواری قابل ورود با نشان تجاری OPEL ارسال میگردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات خودروی وارده با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات صرفاً جهت اطلاع می باشد.

فرود عسگری- مدیر کل دفتر واردات

**متن نامه شماره 109047/60 مورخ 15/5 93 دفتر صنایع خودرو ونیرو محرکه به شرح زیر می باشد :

جناب آقای حسینی – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت

سلام علیکم- بااحترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت توان خودرو جی نماینده رسمی برندOPEL  کشور آلمان در ایران ، ارسال میگردد.با توجه به صورتجلسه مورخ 14/5/93کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ ت/47722 هـ مورخ 15/12/90 هیات محترم وزیران) اعلام می گردد:‌

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع خودرو (‌گروه خودرو) مدل خودرو ( نوع گیربکس) نوع مدل موتور
( حجم موتور)
OPEL ADAM OPEL AG سواری(M1) ASTRA
(HATCHBACK)
(A/T)(M/T)
A16LET(1598CC)
ASTRA
(SEDAN)
(A/T)(M/T)
A14NET(1344CC)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 985/93  مورخ 20/3/93
مجوز سازمان استاندارد شماره 32755 مورخ 6/5/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره222000793600 مورخ 2/2/93 تا 29/12/93 معتبر است.

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.