ضوابط فنی واردات خودروی سواری SUBARO سوبارو FORSETER

تاریخ: 28/7/1393
شماره بخشنامه: 131279/93/137127/702/73/308
بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری SUBARO
به پیوست تصویر نامه شماره 36867/210/93 مورخ 8/7/93 دفتر مقررات صادرات و واردات و یک برگ نامه منضم به آن در خصوص ضوابط فنی خودرو سواری قابل ورود با نشان جاری SUBARO به شرح پیوست ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات خودروی وارده با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
*متن نامه شماره 142892/60 مورخ 30/6/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت سیف خودرو نماینده رسمی برند SUBARO کشور ژاپن در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ 25/6/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع خودرو(گروه خودرو) مدل خودرو(نوع گیربکس) نوع مدل موتور(حجم موتور)
SUBARO FUJI HEAVY INDUSTRIE SLTD سواری (M1) FORSETER(STATION WAGON)(A/T) FB25(2498CC)

 

مجوز سازمان محیط زیست شماره 2290 مورخ 2/6/93
مجوز سازمان استاندارد شماره 44008 مورخ 12/6/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000533869 مورخ 21/10/92 تا 29/12/93 معتبر است

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.