شرایط قرنطینه ای کالاهای ریسک متوسط – دانه

لیست موجود مربوط به ضوابط قرنطینه ای کالاهای ریسک متوسط از نوع دانه می باشد. البته ممکن است این لیست ناقص باشد و همه دانه ها در آن ذکر نشده باشد و ما سعی می کنیم که لیست را تکمیل تر کنیم.

 شرایط قرنطینه ای دانه گیاه Phalaris canariensis از کشور بلغارستان شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت هند 
 شرایط قرنطینه ای واردات دانه سویاجهت مصرف خوراکی از چین  شرایط قرنطینه ای واردات دانه قره ماش از کشور اوکراین
 شرایط قرنطینه ای واردات ماش (Vigna radiata) جهت مصرف خوراکی  شرایط قرنطینه ای واردات جو از تمام کشورها
 شرایط قرنطینه ای واردات دانه شنبلیله هندوستان  شرایط قرنطینه ای واردات دانه باقلا (Vicia faba) استرالیا
 شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت (Zea mays) آمریکا  شرایط قرنطینه ای واردات دانه (Niger seed (Guizotia abissinica
 شرایط قرنطینه ای واردات دانه نخود فرنگی از کشور چین  شرایط قرنطینه ای واردات پنبه دانه (جهت مصرف خوراک دام)
 شرایط قرنطینه ای واردات دانه نخود جهت مصرف خوراکی  شرایط قرنطینه ای واردات پنبه دانه جهت مصارف روغن کشی
 شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت از کشور کانادا  شرایط قرنطینه ای واردات دانه گلرنگ از کشور فرانسه
 شرایط قرنطینه ای دانه گیاه Phalaris canariensis از کشور کانادا  شرایط قرنطینه ای واردات دانه باقلا خشک پوست کنده
 شرایط قرنطینه ای واردات دانه گل ختمی هند  شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت اوکراین
 شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت آمریکای جنوبی  شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت از کشور روسیه
 شرایط قرنطینه ای واردات لپه باقلا پوست کنده  شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت
 شرایط قرنطینه ای واردات گندم  شرایط قرنطینه ای واردات دانه نخود فرنگی (Pisum sativum)
 شرایط قرنطینه ای واردات دانه زنیان (Carum copticum)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.