آدرس و شماره تلفن سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران

آدرس : تهران- ضلع شمالغرب میدان ولیعصر- کوچه ارژنگ، پلاک 1
کد پستی : ۱۴۱۵۸۱۴۸۸۸
تلفن : 83210000
دبیرخانه : 83211010 الی 14
میز خدمت : 83211006 و 83211090

رئیس سازمان : 83212212 و 83212211
حراست : 83211211

معاونت امور صنایع : 83211611 و 83211613 و 83211528
اداره منابع انسانی و پشتیبانی : 83212133 و 83213331

معاونت نظارت و بازرسی : 83211312
اداره آموزش، پژوهش و فناوری : 83211553 و 83211550

اداره امور مالی : 83212020 و 83212023
ثبت سفارش : 83211101 و 83211104

اداره امور معادن : 83211414
اداره برنامه ریزی، آمار و اطلاعات : 83211711

امور حقوقی و قراردادها : 83211948 و 83211947
معاونت توسعه مدیریت و منابع : 83212111

اداره امور صنایع فلزی : 83211620
اداره امور طرح ها و سرمایه گذاری : 83211728

آدرس سازمان روی نقشه :