آیین نامه واردات خودرو

ه59860ت/95240
1401/06/02

آیین نامه اجرایی واردات خودرو مصوب سال 1401

هیات وزیران در جلسه 1401/05/26 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- واردات خودرو با قیمت زیر 20 هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودروهای زیر 10 هزار یورو (فوب) است.

تبصره 1 – تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.

تبصره 1 – ارزش گمرکی براساس ماده 14 قانون امورگمرکی محاسبه خواهد شد.

خودروهای وارداتی صرفًا در بورس کالا عرضه میشود. نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش فوب با تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده 19آیین نامه داخلی هیأت دولت به گونه ای تعیین مجاز به تعیین علی الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش میشود که مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادالنه باشد. کارگروه مذکور است.

3 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر 10 هزار یورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

4 – واردات خودروهای سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ می‌شود.

5 – واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی(هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان است.

6- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.

7 – منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل ازصادرات، رمزدارایی،‌ سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.

به استناد ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱ـ واردات خودرو با رعایت موارد زیر و مفاد این تصویبنامه مجاز میباشد:
الف ـ مشخصات فنی واردات خودرو باید با استانداردهای مربوط و از نظر آلایندگی محیط زیست با ضوابط تعیین شده در آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک موضوع تصویبنامه شماره 100602/ت55072 هـ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن منطبق باشد.
ب ـ به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان و تأمین خدمات پس از فروش، کلیه واردکنندگان خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش میباشند.
پ ـ مرجع احراز انتقال فناوری در ازای واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.
ث ـ صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان بر اساس سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری موضوع ماده 4 آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویبنامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن انجام میشود.

9 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.”

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور

متن فوق بر اساس تصویب نامه اولیه و اصلاحیه آن تنظیم شده است.