اخذ ضمانت نامه بانکی بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض در گمرک

شماره : 1401/698461
تاریخ : 1401/05/22

بخشنامه های گمرکات اجرائی
با سلام و احترام،

ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره ص/235/6976 مورخ 1401/04/10 دفتر حسابرسی مالیاتی و همچنین نامه شماره د/200/18053 مورخ 1401/03/29 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون امکان تودیع ضمانت نامه بانکی توسط اظهارکنندگان بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه ، بدینوسیله مستند به نامه های فوق و بمنظور جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و وارد کنندگان کالاهای اساسی ، دارو ، تجهیزات پزشکی ، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید ، دریافت مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه با اخذ ضمانتنامه بانکی تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی ) میسر خواهد بود . ضمناً مدت اعتبار برای اجرای مصوبه اشاره شده در متن نامه های فوق تا پایان شهریور ماه سالجاری می باشد و به اظهارنامه های پس از پایان شهریور ماه تعلق نخواهد گرفت ، لذا ضرورت دارد مسؤلین ذیربط آن گمرک با اعمال کنترلهای لازم بر این امر نظارت نمایند .

فرود عسگری
معاون امور گمرکی

دانلود کامل بخشنامه و پیوست های آن