ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای خارج در رشته های پزشکی

DoctorNurse
با توجه به اینکه مدارک دانش آموختگان رشته های پزشکی خارج از کشور در این مرکز ارزشیابی می گردد، به پیوست 3 برگ فرم تقاضا نامه ارزشیابی که می بایستی توسط متقاضیان تکمیل گردد جهت اطلاع و ارسال به شعب امور دانشجویی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران ارسال می گردد.

لازم به ذکر است پس از ارائه مدارک در صفحه اول و تشکیل پرونده، مدارک تحصیلی در کمیسیون های مربوطه بر اساس رشته تحصیلی مطرح و نسبت به ارزشیابی مدارک طبق ضوابط شورای عالی ارزشیابی مدارک اقدام می گردد.

کاربرگه مشخصات فردی و تحصیلی

تقاضانامه

کاربرگه پایگاه اطلاعات پایان نامه های دانش آموختگان خارج از کشور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.