ارزش تراکتور باغی کشاورزی یورو پارس سال 2014

149558/6134/205/24/356
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: اعلام ارزش تراکتور باغی کشاورزی یورو پارس سال 2014

با سلام و احترام
براساس مفاد صورتجلسه شماره 125 مورخ 4/8/93 کمیته ارزش این دفتر ارزش یک مدل تراکتور باغی کشاورزی یورو پارس سال 2014ساخت چین به نمایندگی شرکت تراکتورسازی عمران سیرجان به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری تراکتور وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد .

Price(USD)FOB DESCRIPTION MODEL
4650 20HP,4WD EUROPARS20

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.