ارسال نتایج استاندارد سازی محصولات تولیدی شرکتهای پترو یزدان کویر یزد، پترو آذر آسیا، آفاق سوخت اطلس یاران ممتاز طبس و پترو شیمی شازند

شماره 1401/1021566
تاریخ 1401/07/18

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ارسال نتایج استاندارد سازی محصولات تولیدی شرکتهای پترو یزدان کویر یزد، پترو آذر آسیا، آفاق سوخت اطلس، یاران ممتاز طبس و پترو شیمی شازند طی نامه شماره 1401/1021566 مورخ 1401/07/18 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پیرو بخشنامه شماره 166/96/274905 مورخ 96/07/11 موضوع اعلام فهرست اسامی 258 شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استانداردسازی شده است و نیز سایر بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 1005791 مورخ 1401/07/16 به پیوست تصویر نامه شماره 171737 مورخ 1401/07/14 سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام کدهای استاندارد سازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جدول پیوست، ارسال و اعلام می دارد :
شرکت های مذکور مجاز می باشند صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی ” ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 194/951383 مورخ 1401/07/30 و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز، اقدام به اظهار و انجام فرآیندصادرات نمایند.
بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد.

علی اکبر شامانی
مدیر کل دفتر صادرات

دانلود بخشنامه